FŽP UJEP má nového děkana

Fakultu životního prostředí povede Pavel Kuráň.

Rektor UJEP, Martin Balej, předal tento týden jmenování doc. Dr. Ing. Pavlu Kuráňovi. Ten v čele fakulty od 1. 5. 2019 vystřídal Ing. Martina Nerudu, Ph.D., a povede ji po následující 4 roky.
Nebude to mít nijak jednoduché, protože před ním stojí velká rozhodnutí a velké úkoly. Na druhou stranu mu jeho nová pozice na fakultě plné zajímavých a obětavých lidí pracujících na těch nejprominentnějších a pro lidstvo nejhodnotnějších výzkumných projektech přinese jistě i mnoho radosti.

Gratulujeme panu děkanovi a přejeme zdar a sílu!