Bateau – tvůrčí poradenství rodinám v krizi

Máte doma ponorku? Přesedněte do člunu!

Poradna Bateau z.s. zvládne ročně kolem 4 000 hodin konzultací s lidmi, kteří spolu potřebují mluvit, ale nemluví. Tým ústecké krizové poradny se snaží pomoci rodinám, aby znovu našly společnou řeč. Takovou, které rozumí dospělí i děti. Jdou na to vědecky (mají na to ostatně náležité tituly, a to i z naší univerzity), ale zároveň hravě a tvůrčím způsobem. Protože, jak říká ředitelka organizace PhDr. Mgr. Petra Vlčková Žejdlová, jakmile jsme rodina, jsme už jednou provždy na jedné lodi. A proto je potřeba si uvědomit, že místo vzájemného hašteření, škodění a manipulací dětmi je lepší zasadit se aktivně o to, aby se všem zúčastněným, tedy nejen dětem, ale i oběma partnerům či ex-partnerům dařilo dobře. Není to jednoduché, přát někomu, s kým jste v nějakém konfiktu, jen dobré. Ale jde to. Když vás v tom někdo vede a pomáhá vám. Takovým lidem se říká mediátoři. V Ústí nad Labem pracují mediátoři třeba právě v Bateau.

Na naší univerzitě o tom měli minulý týden pod záštitou pana rektora Baleje dokonce konferenci, kde se na mezinárodní úrovni prezentovaly výstupy práce v projektu 3C – Common Creative Care, který mají v Bateau “na triku”. Kdybyste se tedy někdy ocitli v komplikované rodinné situaci a měli jste pocit, že vám teče do bot, nestačíte vylévat vodu z člunu či v tom prostě plavete, obraťte se na Bateau. Pomohou vám tam udržet se nad vodou.