Prof. Jiří Cihlář získal Cenu hejtmana

Ukradené překvapení?

Červnové Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo o udělení Cen hejtmana ÚK za rok 2018. V kategorii věda a výzkum byl vybrán prof. RNDr. Jiří Cihlář, CSc., z katedry matematiky Přírodovědecké fakulty UJEP. Cenu mu hejtman našeho kraje předá na slavnostním ceremoniálu, který proběhne do konce tohoto roku.

Zpráva je to pěkná a všichni z ní mají velkou radost. Pan profesor si totiž ocenění za celoživotní přínos vědě a výzkumu bezpochyby zaslouží.  Zasloužil by si ale i překvapení. Vždyť v tom spočívá princip veškerého pozemského radování! A tady byl, obáváme se, přední český matematik a didaktik zcela hanebně ochuzen. Když se totiž někdo léta zabývá teorií pravděpodobnosti, dokáže si všechno dopředu spočítat. A pak to má, zkrátka a dobře, s jakýmkoli překvapením dopředu spočítané.

Ještě štěstí, že se tento zakládající akademik ústecké univerzity zabýval během své úspěšné vědecké kariéry i mnoha dalšími tématy včetně teorie překážek a kognitivního konfliktu, díky které se snad s touto skutečností dokáže vyrovnat.

Panu profesoru Cihláři srdečně blahopřejeme a věříme, že nám to za tuhle vypečenou aktualitu pěkně spočítá!