Naši přírodovědci pomáhají

Katedry biologie a chemie a Ústecké materiálové centrum Přírodovědecké
fakulty UJEP zareagovaly na kritickou situaci zdravotnických zařízení v
Ústeckém kraji.

V situaci, kdy je akutní nedostatek účinné dezinfekce i mezi
zdravotníky, uvolnila přírodovědecká fakulta ze svých laboratoří
chemikálie a namíchala dezinfekci s isopropanolem pro okamžitou
spotřebu, konkrétně pro potřeby Zdravotnické záchranné služby
Ústeckého kraje.

„Jsem potěšen a vysoce oceňuji reakceschopnost našich tří zmíněných
pracovišť. Každá pomoc se v současné situaci cení a jsem rád, že naše
fakulta našla způsob, jak se do pomoci zapojit,“ říká děkan PřF doc.
Michal Varady.

Přírodovědecká fakulta se snaží zajistit další chemikálie, aby
laboratoře mohly v produkci dezinfekce pokračovat.

„Velice mně záleželo na tom, aby i při řešení tohoto problému našel
kraj v univerzitě spojence a pomocníka. Společně s vedením přírodovědecké
fakulty jsme hledali kapacitní i personální možnosti a zdroje, a nakonec
je našli. Operativní přístup fakulty k této možnosti pomoci považuji za
naprosto profesionální a pracovníkům fakulty děkuji,“ rektor, doc.
Martin Balej.

Již 17. 3. 2020 Přírodovědecká fakulta UJEP vystavila na svých webových
stránkách výzvu všem, kdo by pro přípravu a míchání dezinfekce mohli
dodat větší množství isopropanolu v neotevřených nádobách. Tito
jednotlivci, podniky či instituce, prosíme, kontaktujte Michaelu
Liegertovou ().