Přírodověda a životní prostředí mají v Ústí nový domov!

A věda se na obou těchto fakultách ústecké univerzity bude už od zimního semestru dělat v reprezentativních, moderních prostorách historicky největší a nejdražší stavby kampusu: v Centru přírodovědných a technických oborů, které bylo tento týden zkolaudováno.

To, co před dvěma lety začalo jako díra v zemi, se dnes hrdě tyčí nad údolím Labe a otvírá dveře hned dvěma fakultám UJEP. Přírodovědecká fakulta a fakulta životního prostředí se sem přestěhují již během léta. Obě fakulty získávají přesunem reprezentativní zázemí. Studenti a akademici zde mají k dispozici moderní laboratoře (chemie, biologie, pedologie, ekotoxikologie, fyziky, nanotechnologií a geografie), učebny vybavené multimediální technikou či novou menzu. K tomu rozlehlé nádvoří jako stvořené k diskuzím, setkávání či relaxaci a nabírání sil k dalšímu studiu ve stínu platanů a s výhledem do kraje, na nedalekou Větruši či na velkolepý murál od Patrika Antczaka.

Univerzita tak do Ústeckého kraje přinesla další významnou investici, tentokrát za bezmála 1 miliardu korun, z čehož čtvrtina pochází z prostředků projektů EU.

Protože nové budově, náročnému procesu stěhování a dalším krokům plánované akce Kulový blesk, do níž je, kromě již zmíněných fakult UJEP, zapletena i naše pedagogická fakulta, se budeme zevrubně věnovat v nadcházejících okurkových měsících, pojďme tuto krátkou radostnou zprávu ukončit tím nejdůležitějším: Poděkováním všem, kterých se výstavba CPTO nějakým způsobem dotkla či dotýká.

V první řadě díky MŠMT, které v tomto ambiciózním plánu univerzitu severu od roku 2011 několikrát významně podpořilo.

Hned poté musíme s velkým, srdečným DÍKY oběhnout všechny sousedy kolem dokola kampusu, kteří v posledních dvou letech snášeli prach a hluk ze stavby. Pevně doufáme, že sousedství s kultivovanou zelení kampusu a otevřeností kulturních, popularizačně vědeckých a společenských událostí univerzity i více míst na parkování za to stojí. Prosíme, nebojte se do kampusu chodit a využívat možnosti vzdělávání a kulturního vyžití, které univerzita nabízí!

Zvláštní poděkování putuje do nejvyšších pater rektorátu UJEP a jako lehký, osvěžující letní deštík se snáší zejména na hlavy těch, kteří měli výstavbu a s ní spojenou zodpovědnost, administrativu a každodenní stres posledních několik let “na hrbu”. Pane rektore, pane kvestore a všichni ostatní zúčastnění: děkujeme, že jste to ustáli se ctí a ve zdraví.

Velký respekt a obdiv, ale zejména přání hodně sil, rozvahy a trpělivosti od nás putuje k zástupcům obou fakult, které v nadcházejících měsících čeká stěhování. Nejen organizace nových prostor mezi dvěma samostatnými subjekty, ale také přesun výzkumného vybavení jsou o dost složitější, než běžné stěhování kanceláří. Je tu spousta citlivých přístrojů, křehkého vybavení a vzácných vzorků… držíme palce, přivíráme oči a raději se nekoukáme, ale pevně věříme, že všichni aktéři si (po odnošení všech krabic) z celé akce nakonec odnesou zejména tu světlou stránku věci ↑THIS SIDE UP↑

Všem, na které jsme zatím nepomysleli, poděkujeme příště. A teď se zvedněte od počítače a jděte se na tu nádheru podívat. Procházka kampusem UJEP má prokazatelně léčivé účinky!