VÝUKA NA UJEP DISTAČNÍ FORMOU ZATÍM POUZE DO 18. ŘÍJNA

Aktuální nařízení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje č. 3/2020 s účinností od 5. října 2020 vysokým školám upravuje délku trvání distanční formy výuky, a to do 18. října 2020, a nově omezuje realizaci celoživotního vzdělávání, sportovní činnosti i výuku zpěvu.

 Od 5. 10. 2020 tedy platí zákaz osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání. Zákaz se nevztahuje na klinickou a praktickou výuku a praxi, individuální návštěvy knihoven a studoven, individuální konzultace, zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob a laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob.

Opatření potrvá do 18. října 2020. Po tuto dobu přejde Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem  na distanční výuku. Výuka od 19. října 2020 se bude řídit aktuálními opatřeními MZ ČR a KHS ÚK.

Studentky a studenti, sledujte, prosím, pečlivě aktuální informace na svých fakultách.