Téma digitalizace a společenská odpovědnost univerzit? - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Téma digitalizace a společenská odpovědnost univerzit?

Digitalizace, robotika, rozvoj technologií a umělé inteligence. To bylo tématem letošní Noci vědců, do které se zapojilo kolem 100 vědecko-výzkumných institucí, včetně naší univerzity.

V rámci tohoto tématu otevřela Univerzita Jana Evangelisty Purkyně právě i téma odpovědnosti za důsledky, které s sebou, kromě nesporných výhod, digitalizace společnosti nese.

Nejen osobní, ale i institucionální odpovědnosti za důsledky přesunu části našich životů (a zejména se to týká mladší a nejmladší generace) do virtuálního prostředí, se věnuje apel PhDr. Ivy Wedlichové, Ph.D., vedoucí katedry psychologie PF UJEP.

PhDr. Otakar Fleischmann, Ph.D., psycholog, psychoterapeut, ale také pedagog Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a pracovník ústecké zdravotnické záchranné služby, se o vlivu digitalizace a nových fenoménech, které se v jejím důsledku ve společnosti objevují, rozpovídal v poutavém rozhovoru pro vysokoškolský online magazín UNIVERSITAS.

Digitalizaci společnosti, problematice odpovědnosti za kontroly nad fenomény, které jdou s jejím rozvojem ruku v ruce, jsme se z pohledu různých oborů obsáhle věnovali také v panelové diskuzi, kterou jsme živě streamovali během letošní Noci vědců z menzy nové budovy CPTO.

Jako univerzita vzděláváme nastupující generace lidí, kteří se chtějí věnovat profesím, o jejichž budoucí podobě toho dnes víme velmi málo. Kromě jedné věci: do podoby každé z nich zasáhne významným způsobem právě digitalizace a rozvoj technologií. Považujeme tedy za svou odpovědnost, věnovat se tomuto tématu v šíři všech oborů, které na našich 8 fakultách rozvíjíme.