Pracovní povinnost pro studenty FZS UJEP obnovena

OD 8. 3. 2021 JE ZNOVUOBNOVENA PRACOVNÍ POVINNOST PRO STUDENTY FZS UJEP 

VÝUKA NA UJEP DISTANČNÍ FORMOU POKRAČUJE

VÝJIMKY ZE ZÁKAZU OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI STUDENTŮ NA VÝUCE NALEZNETE NÍŽE

NADÁLE PLATÍ ZÁKAZ UBYTOVÁNÍ NA KOLEJÍCH, AVŠAK TAKÉ S VÝJIMKAMI

Usnesením vlády České republiky ze dne 5. března 2021 č. 248 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu – studenti je od 8. 3. 2021 (0:00 h) znovuobnovena pracovní povinnost studentů FZS. Konkrétní informace naleznete zde.

Usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření, účinné do 21. 3. 2021 (do 23:59 h), nadále zakazuje osobní přítomnost studentů a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na výuce a zkouškách při studiu či vzdělávání na vysoké škole a povoluje:

– účast na zkoušce, účastní-li se v jeden čas zkoušky maximálně 10 osob,

– účast na přijímacích zkouškách za účasti nejvýše 10 osob,

– účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník),

– účast na klinické a praktické výuce a praxi, pokud se jedná o studenty studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a o studenty vykonávající pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy.

Nadále platí pro vysoké školy zákaz poskytovat ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání dle výše vypsaných výjimek ze zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce.

Studentky a studenti, sledujte, prosím, pečlivě aktuální informace na svých fakultách.

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY A INFORMACE CHRONOLOGICKY:

Nově: Usnesení vlády České republiky ze dne 5. března 2021 č. 248 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu – studenti