Vrcholoví sportovci UJEP mají zajištěnu nadstandardní zdravotní péči - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Vrcholoví sportovci UJEP mají zajištěnu nadstandardní zdravotní péči

Smlouvu o zajištění nadstandardních zdravotních služeb pro studenty UJEP sdružené pod Vysokoškolským sportovním centrem UJEP prostřednictvím EUC Kliniky Ústí nad Labem s. r. o., dne 25. 5. 2021 podepsali rektor UJEP doc. Martin Balej a ředitelka ústecké EUC Kliniky Ing. Kateřina Fišerová.

UJEP je součástí projektu UNIverzitní Sport, který spravuje Vysokoškolské sportovní centrum při MŠMT. V jeho rámci bylo vytvořeno Vysokoškolské sportovní centrum na UJEP (VSC UJEP), které zastřešuje studenty UJEP, kteří jsou aktivními sportovci a potřebují skloubit vrcholový sport se vzděláváním.

„Těmto studentům uděluje MŠMT díky danému projektu stipendium až do výše 15 000 Kč měsíčně, což jim umožňuje připravovat se na vrcholné sportovní soutěže a současně studovat. Podmínky pro zařazení pod toto centrum jsou ale poměrně náročné,“ vysvětluje koordinátor centra Mgr. Jan Kresta, Ph.D.

Vstup do VSC UJEP je otevřen takovým sportujícím studentům, kteří byli např. účastníky posledních mistrovství Evropy, mistrovství světa, olympijských her, paralympijských her nebo deaflympijských her apod. Pro rok 2021 má univerzita určenu kvótu 9 studentů, které může podporovat v rámci projektu UNIverzirtní Sport, nadto ale v letošním roce ještě prostřednictvím Vysokoškolského sportovního centra UJEP pomáhá dalším 9 studujícím sportovcům. Kompletní informace naleznete zde.

„Těmto studentům se univerzita snaží zajistit zejména individuální přístup k plnění sportovních povinností a adekvátní zdravotní a regenerační služby, v tomto případě právě smluvním vztahem uzavřeným s EUC Klinikou Ústí nad Labem,“ říká rektor Martin Balej.

Konkrétně budou těmto studentům UJEP v rámci nadstandardního přístupu ze strany EUC zajištěny služby praktického a sportovního lékaře Centra sportovní medicíny (prof. MUDr. Ladislava Pyšného nebo jiného zastupujícího lékaře) či služby ambulantních specialistů v oborech rehabilitace, ortopedie, traumatologie, kardiologie, fyzioterapie a dalších.

„Sportovní prohlídky členů VSC UJEP, které nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění, budou hrazené individuálně každým členem VSC UJEP dle našeho platného aktuálního ceníku ve snížené ceně pro smluvní partnery,“ uzavírá ředitelka Kateřina Fišerová.