Opět se hledá student píšící nejlepší práci o životním prostředí

Třetí ročník soutěže Czech Envi Thesis pořádané Institutem pro ekonomickou a ekonomickou politiku Fakulty sociálně ekonomické UJEP byl zahájen.

Soutěž vybízí k přihlášení všechny talentované studenty českého vysokého školství, kteří zpracovávají  bakalářskou nebo diplomovou práci zabývající se životním prostředím ze společenskovědního pohledu.

Od vzniku soutěže v roce 2019 se do ní zapojilo již téměř sto studentů napříč všemi českými vysokými školami,“ uvádí jeden z organizátorů soutěže Marek Hekrle.

Minulé ročníky potvrdily, že se v současné mladé generaci vytvořila skupina bojující o ochranu životního prostředí i třeba právě prostřednictvím zacílení svého vysokoškolského studia. Czech Envi Thesis je příležitostí sdílet jejich postoje, myšlenky a závěry s ostatními.

V posledních třech letech získaly vavříny práce zabývající se recyklací šedé vody či tříděním odpadů,“ vzpomíná Jan Macháč z IEEP FSE UJEP.

Do soutěže se může přihlásit každý, kdo od 1. října 2020 úspěšně obhájil (nebo do konce září 2021 obhájí) svou bakalářskou nebo diplomovou práci. Studenti usilující o titul nejlepšího studenta bojujícího v Česku za životní prostředí budou mít možnost získat kromě titulu také zajímavou peněžní odměnu ve výši 30 000 Kč.

Přihlášky mohou studenti českých vysokých škol zasílat do 30. 9. 2021 a reprezentovat v soutěži sebe, svoji univerzitu i životní prostředí.

Více informací na: www.czechenvithesis.cz