Skupina senátorů navštívila UJEP

Podvýbor pro regiony v transformaci Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR navštívil včera, v rámci své pracovní cesty po Ústeckém kraji, také Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Dne 22. 6. 2021 přijal rektor UJEP Martin Balej předsedu podvýboru pro regiony v transformaci, senátora Miroslava Balatku, společně s dalšími senátory Senátu PČR, Janem Horníkem, místopředsedou Senátu, Přemyslem Rabasem, místopředsedou podvýboru, Zbyňkem Linhartem, předsedou VÚZP, a členy podvýboru Jiřím Cieńciałou, Hynkem Hanzou, Miroslavem Plevným a Petrem Víchou.

Bylo velmi potěšující přivítat najednou hned devět osob s významným vlivem na stav našeho regionu a jeho budoucí transformaci. Využil jsem této příležitosti a seznámil je nejen s projekty, které univerzita předložila ve výzvě do operačního programu Spravedlivá transformace, ale také s naším krásným kampusem,“ vyzdvihuje rektor.

Senátní delegaci na UJEP provázeli náměstek hejtmana Karlovarského kraje a radní pro oblast transformace regionu a přípravu čerpání Fondu spravedlivé transformace Vojtěch Franta a zástupci Ústeckého kraje, náměstek hejtmana pro oblast kultury a cestovního ruchu Jiří Řehák, Michal Kučera, radní pro oblast regionálního rozvoje Ústeckého kraje, a dále starostka obce Blatno Iveta Rabasová Houfová.

Rektor Martin Balej společně s kvestorem Leošem Nerglem seznámili senátní návštěvu s historií a současností ústecké univerzity a detailně s návrhy tří strategických projektů předložených univerzitou v rámci výzvy OP Spravedlivá transformace v souhrnné výši za 3,15 mld. Kč. Všechny tyto záměry – RUR (Region univerzitě, univerzita regionu), MATECH (Materiály a pokročilé technologie pro recyklace, snížení emisí, zdraví a chemickou bezpečnost) a GET Centre UJEP (Green Energy Technologies Centre of UJEP) – patří do hlavního výzkumného směru MATEQ (Materiály a technologie pro životní prostředí a kvalitu života).

Všechny tři projekty komplexně řeší potřeby Ústeckého kraje a přispívají k úspěšnému transformačnímu procesu souvisejícímu s dekarbonizací regionu tak, aby se ze strukturálně postiženého kraje stal kraj prosperující a atraktivní,“ potvrzuje rektor Balej.

Následně si senátoři prohlédli moderní kampus ústecké univerzity a vyslechli další záměry rozvoje jediné univerzity Ústeckého kraje.