Nové trendy ve zdravotnických vědách 2021 – Quo vadis zdravotnictví

Dne 21. října 2021 se konala Mezinárodní vědecká konference „Nové trendy ve zdravotnických vědách 2021 – Quo vadis zdravotnictví“, kterou pořádala Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem, ve spolupráci s Fakultou zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešově a Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem, o.z. Témata konference odráželi aktuální stav vědeckých poznatků ve zdravotnických vědách, v oblasti nelékařských zdravotnických oborů provozovaných na FZS UJEP: Ergoterapie, Fyzioterapie, Porodní asistence, Všeobecné ošetřovatelství, Zdravotnické záchranářství a další specifické disciplíny. Konference byla určena pro akademické pracovníky a odborníky z praxe, kteří působí v oblasti zdravotnictví nebo sociální sféry a studenty nelékařských zdravotnických oborů. Konference bude v hybridním formátu – na místě i on-line.

www.fzs.ujep.cz

Fotogalerie