UJEP nabízí pomoc Ukrajině

Prohlášení rektora UJEP k vývoji na Ukrajině

Připojuji se k Prohlášení České konference rektorů k vývoji situace na Ukrajině.

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vždy hájila a bude hájit principy svobody, základních lidských a občanských práv, demokracie a mírového řešení sporů a problémů. UJEP je připravena, v případě potřeby, projevit svou solidaritu a nabídnout v rámci svých možností pomocnou ruku ukrajinským studentům a akademikům stejně, jako to nedávno učinila v případě Běloruska.

Dále Vzkaz ministra školství Petra Gazdíka k ukrajinským studentům v České republice.

Ukrajinské aktivity univerzity a média

Čeština pro Ukrajince a aktivity pro děti na FF UJEP 

Výuka češtiny pro občany z Ukrajiny je nyní vysoce žádanou službou. Nabízejí ji převážně jazykové školy, integrační centra či individuální zkušení vyučující. Evidentně plná kapacita této nabídky uvolňuje prostor pro další necertifikované aktivity vyvěrající zejména ze solidarity a snahy pomoci v těžké situaci.

Právě motivace pomoci, kde je to nejvíce potřeba, vedla studenty Filozofické fakulty UJEP k rozhodnutí pokusit se vytvořit zábavně-vzdělávací aktivity pro ukrajinské děti, a tím umožnit výuku základů češtiny pro jejich rodiče přímo na fakultě. Snaha studentů se propojila se snahou Mgr. Barbory Řebíkové, Ph.D., která vedení fakulty nabídla možnost výuky základů češtiny pro Ukrajince.

„Nápad studentů pomoci dětem se protnul s mým nápadem pomoci dospělým. Já budu učit dospělé, oni se budou věnovat dětem. A dlouhodoběji, nejen jedno odpoledne. Nabídla jsem svůj čas a energii do konce semestru a klidně i dál, pokud si i studenti budou nadále chystat aktivity pro děti,“ říká Mgr. Barbora Řebíková, Ph.D., která pracuje na katedře filozofie a humanitních studií FF UJEP. Ovládá aktivně angličtinu i němčinu, poradí si ale také s francouzštinou a starořečtinou (latinou). V současné době má její ukrajinská skupinka za sebou druhou vyučující hodinu češtiny.

Ukrajinština i čeština patři mezi slovanské jazyky, liší se ale gramatikou i písmem. „Ukrajinky se snažím naučit nejen naprosté základy pro nejběžnější životní potřeby
a situace, do kterých se zde dostávají, ale i širší kulturní kontext a slovní zásobu s ním spojenou. Jejich zájem i nutnost najít si zde práci vytváří základní tematický rámec, na který se obsahově zaměřujeme
,“ vysvětluje dr. Řebíková.

Studenti se snaží smysluplně a kreativně s dětmi strávit čas a pomoci jim pochopit kulturu a prostředí, ve kterém se ocitly. Jedná se o odpoledne plné výtvarných aktivit, sportu apod.

„Věk dětí je v rozmezí 5 až 13 let. Snažíme se je rozdělit do menších skupinek, které si potom vezmeme každý zvlášť na starosti.  Jazykovou bariéru přitom nevnímáme, děti jsou velmi učenlivé a spoustu slov už od nás pochytily., A když náhodou ne, tak jim překládá naše kamarádka a spolu-studující Oleksandra, která je také z Ukrajiny, ale začala s námi studovat dávno před válkou,“ komentuje aktivity s dětmi jeden z hlavních organizátorů Pavel Fridrich.

Práce s dětmi studenty baví a naplňuje, vždyť se jedná o studenty, kteří mají svůj obor spojený s učitelstvím. Je tak docela možné, že se z nich v budoucnu stanou učitelé,
a současná aktivita spojená s pomocí je tak pro ně skvělou příležitostí, jak rozvíjet svoji učitelskou praxi.

„Jsem na naše studenty velmi hrdá a mám radost, že takovou pomoc nabízejí a organizují. Těší mě, že naše fakulta chápe, jak důležitá tato podpora je a jak důležité je, aby to chápali nejen naši studenti, ale i širší veřejnost,“ doplňuje dr. Řebíková.

Výuka češtiny probíhá na FF UJEP každou středu odpoledne 1,5 hodiny v prostorách fakulty běžnou formou výuky cizího jazyka. Na výuku se zatím přihlásilo 12 ukrajinských občanů, převážně žen. Kapacita výuky by však mohla být ještě navýšena zhruba na cca 20 lidí.

Kontaktní osoba: Mgr. Barbora Řebíková, Ph.D., , 731 588 021

Intenzivní jazykový kurz českého jazyka pro ukrajinské uprchlíky na PF UJEP

Podávání přihlášek bylo ukončeno k 20.8.

UJEP pořádá charitativní koncert “Ukrajino, jsme s tebou”

Koncert uspořádaný ve světle událostí, které otřásly celým světem – válkou na Ukrajině, chce podpořit všechny oběti válečného konfliktu na Ukrajině, ať za našimi hranicemi, či přímo u nás v republice.

Ve čtvrtek 24. 3. 2022 od 18:00 h může veřejnost prostřednictvím odkazu na univerzitní YouTube kanál sledovat ONLINE charitativní koncert „Ukrajino, jsme s tebou!“, jehož program připravili současní, ale také bývalí studenti, pedagogové a přátelé katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty UJEP.

Otcem myšlenky uspořádání tohoto koncertu a zároveň také hlavním motorem jeho přípravy a realizace je Mgr. Pavel Zmátlo, student doktorského studijního programu Hudební teorie a pedagogika na PF UJEP: „Stejně jako mnozí studenti a zaměstnanci naší univerzity, i my, kterým je blízký pěvecký projev, se připojujeme k vyjádření podpory těm, kteří ji v těchto dnech nejvíce a akutně potřebují.“

Aktéři koncertu jeho prostřednictvím odsuzují všechny zločiny proti lidskosti, které šlapou po základních principech svobody a demokracie civilizované společnosti.

Naše srdce jsou se všemi nevinnými lidmi, kteří v důsledku tohoto neomluvitelného aktu násilí přišli o své domovy a živobytí, i blízké, a především o životy, které žádná slova a ani činy už bohužel nenavrátí. Přesto chceme něco udělat,“ říká Pavel Zmátlo.

Z toho důvodu je koncert „Ukrajino, jsme s tebou!“ charitativní s cílem  přímo podpořit sbírku Člověk v tísni SOS Ukrajina. Finančně přispět bude možné dvěma způsoby: buďto prostřednictvím dárcovské DMS v částce 30, 60 nebo 90 Kč nebo naskenováním QR kódu v aplikaci mobilního bankovnictví a zasláním libovolné částky na účet sbírky Člověk v tísni SOS Ukrajina. Divák se v průběhu koncertu dozví přesné pokyny, jak přispět, na spodní liště videa.

Záznam koncertu byl pořízen v Domě umění Ústí nad Labem. Sem se sjela za účelem natočení svých podporujících vystoupení desítka interpretů a pěveckých těles. Na koncertě vystoupí:

 • Tereza Balonová (Tolikrát)
 • David Deyl (Naděje se vrátí)
 • Jiří Vidasov  (Vracím se domů)
 • Václav Krahulík (Scherzo h-moll Op. 20 /Fryderyk Chopin/, Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ /J. S. Bach/)
 • Markéta Chladová (zpěv), Ondřej Havlík (Endru) (zpěv a beatbox), Kryštof Tomeček (kytara), Janek Chlad (kytara) – Earth Song (Michael Jackson)
 • Vokální uskupení Panoptikum (sbormistryně Jana Eichler Honců) – Never Enough (B. Pasek, J. Paul; arr. Ben Bram)
 • ExperiPent (umělecký vedoucí Pavel Zmátlo) – Zombie (The Cranberries, arr. Erik van Vugt)
 • Nona PF UJEP (sbormistr Luboš Hána) – Modlitba pro Martu (Jindřich Brabec, arr. Luboš Hána)
 • Dívčí komorní sbor Kuželky (sbormistr Vladimír Kuželka) – Bachuri Le’an Tisa (Gideon Klein)
 • Spojené sbory KHV (Chorea Academica, Nona, Kuželky, Sbor KHV; diriguje Jiří Holubec) – Va, pensiero (Giuseppe Verdi, z opery Nabucco), klavírní doprovod Václav Krahulík; Ukrajinská hymna (klavírní doprovod Luboš Hána)

Realizaci koncertu podpořilo vedení Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a také vedení Pedagogické fakulty UJEP. Vojenský útok na Ukrajinu v úvodu videa odsoudil také rektor UJEP, doc. Martin Balej.

Tragédie, která se před námi odehrává v přímém přenosu, plyne z vůle jednoho člověka, jenž nadřadil sám sebe nade vše ostatní, a to i nad lidské životy… Můžeme jen pomáhat řešit její smutné důsledky,“ uvádí rektor na svém FB profilu.

Připojte se k umělcům kolem ústecké univerzity a přispějte i Vy. Budeme rádi za Vaše finanční dary. Na sbírku lze přispět buďto prostřednictvím dárcovské DMS v částce 30, 60 nebo 90 Kč, zasláním kódu v jednom ze tří tvarů (DMS SOSUKRAJINA 30, DMS SOSUKRAJINA 60, DMS SOSUKRAJINA 90) na telefonní číslo 87 777, nebo naskenováním QR kódu v aplikaci mobilního bankovnictví a zasláním libovolné částky na účet sbírky Člověk v tísni SOS Ukrajina se zprávou pro příjemce „MYJSMEUJEP“.

Záznam koncertu pořídila Pecka Production – Lukáš Bock a Pavel Zmátlo.

Pomáháme Ukrajině

Základní informace o druzích a formách pomoci ukrajinským studentům a obětem válečného konfliktu zveřejňuje ústecká univerzita na hlavní stránce svého webu. Zároveň ve spolupráci s městem pomáhá koordinovat centrální formy pomoci a zapojuje do nich své studenty i zaměstnance.

Na UJEP studuje v řádném studiu nebo v jazykových kurzech 92 ukrajinských studentů a pracuje 7 akademických pracovníků (z nich 5 má již české občanství). Přestože řeší aktuálně nelehkou životní situaci, nabízejí sami svoji pomoc při práci s uprchlíky, kteří na území našeho města a republiky hledají pomoc.

Solidarita je obrovská,“ říká rektor Martin Balej. „Evidujeme již nyní na stovku studentů a zaměstnanců UJEP, kteří jsou připraveni pomáhat městu a kraji zejména při přijímání rodin postižených vojenským konfliktem. Jsou to lidé hovořící ukrajinsky, rusky či anglicky a mohou tlumočit, pomáhat uprchlíkům s vyřizováním agendy na úřadech apod.,“ doplňuje.

Www UJEP obsahují také základní kontakty pro potřebné v oblasti studijního i psychologického poradenství, žádostí o mimořádná stipendia či ubytování. Každá z fakult UJEP má navíc svého studentského ambasadora, na kterého se na konkrétní fakultě mohou obracet stávající i příchozí ukrajinští studenti. „Naše poradenské centrum v současné době eviduje 7 žádostí o mimořádnou podporu z řad studentů našich fakult a budeme ji řešit individuálně podle konkrétních potřeb žadatelů,“ vysvětluje Alena Chvátalová, prorektorka pro studium.

Ze svého rozpočtu je UJEP na pomoc Ukrajině připravena sama uvolnit 1 mil. korun. V oblasti finanční podpory pomáhá vysokým školám zásadním způsobem MŠMT, které podpoří studium ukrajinských studentů na českých vysokých školách. Pomoc se týká jak nově přijatých studentů ke studiu celého studijního programu, tak studentů přijíždějících na krátkodobé studijní pobyty.

Bohužel musíme předpokládat, že válka na Ukrajině neskončí v brzké době, a je proto dobré se připravit i na to, že naší pomoci bude zapotřebí v delším časovém horizontu,“ upřesňuje rektor.

Fakulty UJEP v současné době avizují ochotu a možnosti přijmout do studia formou například stáží minimálně 220 ukrajinských studentů. „Ochota pomoci však v tomto směru nemá limity a jsme připraveni udělat v případě potřeby mnohem více,“ zdůrazňuje prorektorka Chvátalová.

Koleje UJEP zatím uvolnily pro příchozí z Ukrajiny celkem 70 ubytovacích míst. Jako ubytovatel jsou zapojeny do Integrovaného záchranného systému města, pro který vyčlenily polovinu ze své volné kapacity a zbytek volných míst rezervují pro očekávané nové ukrajinské studenty. „Aktuálně máme přes město v našich kolejích již ubytováno 30 osob z Ukrajiny, převážně matek s dětmi, a během dne očekáváme další tři rodiny,“ uvádí rektor.

Ubytovací kapacitu 42 míst může UJEP poskytnout také ve Výcvikovém a rekreačním středisku Bukovina v obci Karlovice.

UJEP také dne 1. 3. 2022 vyhlásila Materiální sbírku na pomoc Ukrajině. „Do lobby rektorátu mohou studenti a zaměstnanci UJEP doručovat potřebný zdravotnický materiál, trvanlivé potraviny, dětskou výživu, deky, spacáky, matrace či karimatky, hygienické potřeby apod.,“ upřesňuje prorektor pro vnější vztahy prof. Doulík. Materiálová sbírka bude uzavřena dne 11. 3. 2022 a následně převezena do Domu národnostních menšin v Praze, odkud bude dopravena na Ukrajinu.

Svoji samostatnou sbírku organizuje také Fakulta umění a designu UJEP.

Dne 1. 3. 2022 uspořádali studenti Filozofické fakulty UJEP protestní akci na odsouzení ruské agrese a vyjádření podpory ukrajinským studentům a akademikům. Na místě bylo možné si zakoupit občerstvení a jeho cenu rovnou odeslat neziskovým organizacím. Zároveň byla zveřejněna e-petici, kterou lze online podepsat.

Na UJEP je také připravován online charitativní koncert „Ukrajino, jsme s tebou!“, do kterého se zapojí sbory Pedagogické fakulty UJEP a další interpreti, kteří mají vazby na katedru hudební výchovy PF UJEP.

Materiální sbírka

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem organizuje pro studenty a zaměstnance materiální sbírku na pomoc lidem, kteří se stali obětmi války na Ukrajině. Sbírka bude po jejím uzavření převezena do Domu národnostních menšin v Praze, odkud bude dopravena na Ukrajinu.

Všichni, kteří chtějí přispět, mohou potřebný materiál doručit do studovny PF UJEP (Pedagogická fakulta, České mládeže 8 , Ústí nad Labem).

Termín konání sbírky: stále pokračuje!

V současné době přijímáme pouze následující materiál:

Potřebný materiál:

 • Ochranné prostředky
 • Taktické vesty a materiál, neprůstřelné vesty – přilby, taktická víceúčelová škrtidla apod.
 • Plné plynové PB bomby + vařiče (vždy s bombami a náplněmi)
 • Baterky, powerbanky, čelovky, svítilny – vždy nabité a izolepou přilepené náhradní baterie
 • Zdravotnický materiál – lékárničky, škrtidla, obvazy, infuze, věci na popáleniny, …. (přímo vojákům)
 • Deky, spacáky, karimatky, skladné matrace, nafukovací matrace
 • Prodlužovací šňůry, varné konvice, várnice, zavařovací hrnce, termosky
 • SUNAR A JINOU DĚTSKOU VÝŽIVU – přesnídávky, příkrmy, kojenecká výživa… apod.
 • Konzervy a jiné trvanlivé jídlo, instantní polévky
 • Léky pro děti (paralen, espumizan, sprej mořská voda, atd..) i dospělé (proti bolesti, průjmu, horečce…)
 • Cukr, Kávu, Čaj
 • Hygienické potřeby – zejména pro ženy, toaletní papír, plenky, mýdlo, zubní pasta, kartáček
 • Pevné papírové krabice – ideálně „banánovky“.

Více na webu PF UJEP

www.ujep.cz
www.dnm-praha.eu

Rektor UJEP apeluje na snášenlivost

V reakci na válečný konflikt a agresivní napadení Ukrajiny ruskou armádou prožíváme všichni různou intenzitu emocí, které ovlivňují náš současný život. V takových chvílích více než kdy jindy vyvěrají na povrch aktivity i myšlenky rozdělující společnost na „černé“ a „bílé“. Současně s tím, jak všemi možnými formami a prostředky podporujeme Ukrajinu, pokusme se také nahlížet a chápat situaci všech, kteří se stávají obětmi válečného konfliktu. Nesmiřme se s fyzickými či slovními formami napadání kvůli státní příslušnosti. Budujme zdravé vztahy, podporujme respekt a eliminaci nepřátelství či nenávisti mezi příslušníky různých národů žijících na území naší republiky.

Vším tím přispějme ke zmírnění důsledků válečného konfliktu, kterého jsme svědky.

Protestní akce studentů Filozofické fakulty na podporu Ukrajiny 

Studenti Filozofické fakulty UJEP pořádají protestní akci na odsouzení ruské agrese a vyjádření podpory ukrajinským studentům a akademikům. Akce se koná dne 1. 3. 2022 od 18:00 h před budovou FF UJEP.

Studenti filozofické fakulty, stejně jako vedení FF UJEP, jednoznačně odmítají ruský útok na Ukrajinu, která je suverénním státem. „Jedná se o nepřijatelný krok, který v argumentech prezidenta Putina připomíná pro naši zemi tragickou dobu mnichovské okupace i události invaze vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968. Obránci ukrajinských měst bojují i za naši svobodu a zachování světa, v němž je cesta dialogu, mírových řešení a diplomacie nadřazena účelovým dezinformacím, agresi a násilnému prosazování velmocenských zájmů,“ uvádí děkanka Filozofické fakulty UJEP, prof. Michaela Hrubá.

V této souvislosti nabídlo vedení FF UJEP podporu v maximální možné míře všem svým studentkám
a studentům, jejichž domovem je Ukrajina. K tomuto prohlášení se přidali i studenti filozofické fakulty, kteří se rozhodli vyjádřit podporu a solidaritu Ukrajině zorganizováním protestní akce, během které bude odkazováno na finanční sbírky neziskových organizací.

„Společně s dalšími studenty UJEP chceme vyjádřit podporu našim ukrajinským kamarádkám a kamarádům, kteří v této chvíli zažívají obrovský šok z toho, co se děje v jejich rodné zemi. Rozhodli jsme se uspořádat protestní akci, na které bychom chtěli vyjádřit plnou podporu Ukrajině a zároveň přispět k finanční pomoci. Na místě akce si budou moci lidé zakoupit občerstvení, jehož cenu budou moci rovnou odeslat neziskovým organizacím. Zároveň chceme odkazovat na e-petici, kterou bude možné prostřednictvím QR kódu podepsat,“ zmiňuje jeden z hlavních organizátorů celé akce, Matěj Märc.

Zvány jsou všechny studentky a studenti, včetně celé Akademické obce UJEP. Akce je přístupná
i široké veřejnosti, tedy všem, kteří by chtěli vyjádřit svůj nesouhlas s ruskou agresí a podporu Ukrajině.

Studenti pomáhají studentům/Учні допомагають учням

KONTAKTY NA STUDENT AMBASSADORY/ КОНТАКТИ СТУДЕНТСЬКИХ НАСТАВНИКІВ

Kontakty na Student Ambassadory, na které se mohou obracet ukrajinští studenti na fakultách UJEP / Контакти Студентських Наставників на факультетах Університету Яна Евангелісти Пуркинє (UJEP), до яких можуть звернутися українські студенти.

Nabídka pomoci (kontakty) / ПРОПОЗИЦІЇ ДОПОМОГИ  (КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ)

Nabídka pomoci (kontakty) / ПРОПОЗИЦІЇ ДОПОМОГИ  (КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ)

Poradenství
– studijní: +420 475 286 343, +420 475 286 361, 
– psychologické: +420 702 202 477,

Mimořádná stipendia, žádosti, konzultace
+420 475 286 343, +420 475 286 360, 

Ubytování
+420 475 287 241, 

Studenti přijíždějící na krátkodobé pobyty (včetně freemovers)

 


Консультації
– з питань навчання: +420 475 286 343, +420 475 286 361, 
–  з питань психологічної допомоги: +420 702 202 477,

Отримання позачергових стипендій, оформлення заявок, консультації
+420 475 286 343, +420 475 286 360,

Забезпечення житлом
+420 475 287 241, 

Студенти, які приїжджають на короткий термін (включаючи безкоштовні переїзди)

Usnesení Akademického senátu UJEP k situaci na Ukrajině

Usnesení Akademického senátu UJEP k situaci na Ukrajině

Akademický senát Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se plně připojuje k prohlášení užšího předsednictva RVŠ ze dne 22. 2. a odsuzuje porušení mezinárodních úmluv ze strany Ruska narušením integrity Ukrajiny coby nezávislého státuZe strany Ruska se jedná o neakceptovatelný krok, který je v rozporu s mezinárodním právem a který ohrožuje stabilitu a mír v Evropě. AS UJEP rovněž vyjadřuje svou solidaritu s občany Ukrajiny a se členy akademických obcí ukrajinských univerzit i vědeckých institucí. Rovněž vyzývá představitele České republiky i vysokých škol k aktivnímu přístupu a realizaci takových činů, které podpoří dotčené studenty a zaměstnance na Ukrajině.