Pomáháme Ukrajině

Základní informace o druzích a formách pomoci ukrajinským studentům a obětem válečného konfliktu zveřejňuje ústecká univerzita na hlavní stránce svého webu. Zároveň ve spolupráci s městem pomáhá koordinovat centrální formy pomoci a zapojuje do nich své studenty i zaměstnance.

Na UJEP studuje v řádném studiu nebo v jazykových kurzech 92 ukrajinských studentů a pracuje 7 akademických pracovníků (z nich 5 má již české občanství). Přestože řeší aktuálně nelehkou životní situaci, nabízejí sami svoji pomoc při práci s uprchlíky, kteří na území našeho města a republiky hledají pomoc.

Solidarita je obrovská,“ říká rektor Martin Balej. „Evidujeme již nyní na stovku studentů a zaměstnanců UJEP, kteří jsou připraveni pomáhat městu a kraji zejména při přijímání rodin postižených vojenským konfliktem. Jsou to lidé hovořící ukrajinsky, rusky či anglicky a mohou tlumočit, pomáhat uprchlíkům s vyřizováním agendy na úřadech apod.,“ doplňuje.

Www UJEP obsahují také základní kontakty pro potřebné v oblasti studijního i psychologického poradenství, žádostí o mimořádná stipendia či ubytování. Každá z fakult UJEP má navíc svého studentského ambasadora, na kterého se na konkrétní fakultě mohou obracet stávající i příchozí ukrajinští studenti. „Naše poradenské centrum v současné době eviduje 7 žádostí o mimořádnou podporu z řad studentů našich fakult a budeme ji řešit individuálně podle konkrétních potřeb žadatelů,“ vysvětluje Alena Chvátalová, prorektorka pro studium.

Ze svého rozpočtu je UJEP na pomoc Ukrajině připravena sama uvolnit 1 mil. korun. V oblasti finanční podpory pomáhá vysokým školám zásadním způsobem MŠMT, které podpoří studium ukrajinských studentů na českých vysokých školách. Pomoc se týká jak nově přijatých studentů ke studiu celého studijního programu, tak studentů přijíždějících na krátkodobé studijní pobyty.

Bohužel musíme předpokládat, že válka na Ukrajině neskončí v brzké době, a je proto dobré se připravit i na to, že naší pomoci bude zapotřebí v delším časovém horizontu,“ upřesňuje rektor.

Fakulty UJEP v současné době avizují ochotu a možnosti přijmout do studia formou například stáží minimálně 220 ukrajinských studentů. „Ochota pomoci však v tomto směru nemá limity a jsme připraveni udělat v případě potřeby mnohem více,“ zdůrazňuje prorektorka Chvátalová.

Koleje UJEP zatím uvolnily pro příchozí z Ukrajiny celkem 70 ubytovacích míst. Jako ubytovatel jsou zapojeny do Integrovaného záchranného systému města, pro který vyčlenily polovinu ze své volné kapacity a zbytek volných míst rezervují pro očekávané nové ukrajinské studenty. „Aktuálně máme přes město v našich kolejích již ubytováno 30 osob z Ukrajiny, převážně matek s dětmi, a během dne očekáváme další tři rodiny,“ uvádí rektor.

UJEP také dne 1. 3. 2022 vyhlásila Materiální sbírku na pomoc Ukrajině. „Do lobby rektorátu mohou studenti a zaměstnanci UJEP doručovat potřebný zdravotnický materiál, trvanlivé potraviny, dětskou výživu, deky, spacáky, matrace či karimatky, hygienické potřeby apod.,“ upřesňuje prorektor pro vnější vztahy prof. Doulík. Materiálová sbírka bude uzavřena dne 11. 3. 2022 a následně převezena do Domu národnostních menšin v Praze, odkud bude dopravena na Ukrajinu.

Svoji samostatnou sbírku organizuje také Fakulta umění a designu UJEP.

Dne 1. 3. 2022 uspořádali studenti Filozofické fakulty UJEP protestní akci na odsouzení ruské agrese a vyjádření podpory ukrajinským studentům a akademikům. Na místě bylo možné si zakoupit občerstvení a jeho cenu rovnou odeslat neziskovým organizacím. Zároveň byla zveřejněna e-petici, kterou lze online podepsat.

Na UJEP je také připravován online charitativní koncert „Ukrajino, jsme s tebou!“, do kterého se zapojí sbory Pedagogické fakulty UJEP a další interpreti, kteří mají vazby na katedru hudební výchovy PF UJEP.