Úvod do kvantitativní analýzy dat ve vědecké práci

26. 4. 2022
úterý – přednáška (prezenčně v Purpurové aule 01.41.)
9.00–13.00
Název: Úvod do kvantitativní analýzy dat ve vědecké práci

9.00 – 10.30 hod. 1. část + 2. část

První část přednášky se zaměří na problematiku testování hypotéz, hladiny významnosti, typů dat, parametrických/neparametrických testů apod. V druhé části se studenti seznámí se základními a často se vyskytujícími metodologickými nedostatky.

přestávka

10.45 – 12.00 hod. 3. část

Tato část přednášky bude teoreticko-metodologického charakteru a bude pojednávat o možnostech využití měr věcné významnosti a jejich intervalů spolehlivosti jež mají ambici tento v základě popisný ukazatel zobecnit na základní soubor.

12.00 – 13.00 hod. dotazy, diskuze

Lektor: PhDr. Vlastimil Chytrý Ph.D., UJEP

V případě zájmu kontaktujte Fakultní koordinátory SGS a vzdělávacích aktivit nejpozději do 20. 4. 2022!

FSI: Stanislava Prošková Zindulková; 

PřF: Ing. Michaela Bobková; 

FŽP: Petra Kroupová Hailová; 

FF: Mgr. Michaela Koumarová; 

FUD: MgA. Adéla Machová Ph.D.; 

PF: Radka Ryglová; 

FSE: Bc. Lenka Petláková;