Na FSI se rozdávaly medaile

Dne 23. března 2022 byla při příležitosti slavnostního zasedání Vědecké rady Fakulty strojního inženýrství UJEP slavnostně otevřena nová budova v Kampusu UJEP. Zároveň v tento den předával děkan FSI ocenění k 15. výročí založení FSI UJEP.

Vědecká rada každé fakulty UJEP je složena z předních českých vědců z ústecké univerzity i mimo ni. Její pravidelná zasedání probíhají několikrát ročně, přičemž schvaluje nové studijní obory, dlouhodobý záměr fakulty, a také se věnuje habilitačnímu řízení (udělení vědecké hodnosti „docent“).

Vždy velmi rádi přijedeme na ústeckou univerzitu, vyměnit si nové poznatky a seznámit se s novinkami na poli výzkumu. Stejně tak jsme rádi, když vaši akademičtí pracovníci navštěvují naši fakultu a prohlubují spolupráci ve společných vědeckých tématech,“ poznamenala doc. Ing. Dana Stančeková, PhD., z Fakulty strojní při Žilinské Univerzitě.

Součástí tohoto zasedání bylo také slavnostní otevření budovy CEMMTECH (Centrum materiálů a technologií), včetně  symbolického přestřižení pásky a prohlídky laboratoří a učeben.

Poslední dva roky pro nás byly extrémně náročné, ale také naplňující. V roce 2020 jsme oslavili 15leté výročí fakulty a také končili s dostavbou nové budovy. Potom následovala doba covidových opatřeních, která se promítla zejména do výuky a komunikace s ostatními institucemi. Jsme rádi, že jsme toto období překonali a nyní se můžeme vrátit k akademickému životu tak, jak ho známe, a setkat se téměř po dvou letech se všemi členy naší vědecké rady,“ uvedl děkan FSI UJEP, prof. Ing. Štefan Michna, PhD.

Dne 23. 3. 2022 byla, právě u příležitosti 15. výročí založení fakulty (tehdy Fakulta výrobních technologií a managementu), předávána i ocenění za zásluhy o založení a rozvoj fakulty, za dlouhodobou vědecko-pedagogickou aktivitu a za dlouholetou propagaci fakulty. Toto ocenění, ve formě pamětní medaile, bylo celkem 17 osobnostem osobně předáno děkanem FSI.

„Tohoto ocenění si velmi vážím, na fakultě pracuji již od jejího vzniku a prožili jsme se zaměstnanci i s vedením mnoho nezapomenutelných zážitků. Věřím, že jich společně ještě mnoho prožijeme,“ popisuje doc. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D., vedoucí Ústavu materiálů a technologií, oceněná za dlouholetou vědecko-pedagogickou aktivitu na fakultě, za dlouholeté vedení katedry a ústavu i za vedení a garanci nových studijních programů.

Medaili za podporu při výstavbě nové budovy FSI a za významný podíl na jejím dalším rozvoji obdržel také rektor UJEP doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. „Mám radost, že dlouholetá spolupráce s FSI, i osobně s děkanem Michnou, nese plody na poli vzdělávacím i vědeckém. Udělení  této medaile je pro mě čest a zároveň důkaz, že si  vzájemné spolupráce s panem děkanem oba vážíme,“ řekl rektor.