Dotazníkové šetření na podporu komfortnějších a udržitelnějších cest studentů i zaměstnanců UJEP

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem hledá cestu, jak podpořit komfortnější a udržitelnější cesty svých zaměstnanců a studentů. Z tohoto důvodu od 9. 5. 2022 probíhá rozsáhlý dotazníkový průzkum mezi zaměstnanci a studenty UJEP. Dotazníkové šetření je součástí projektu na rozvoj univerzit UNILEAD, který UJEP realizuje spolu s dalšími univerzitami v ČR, a také projektu Smart City – Smart Region – Smart Community. Cílem je na základě získaných informací navrhnout řešení pro lepší mobilitu a zmapovat náměty pro komfortnější a udržitelnější cesty na univerzitu. Informace získané dotazníkovým šetřením umožní lépe pochopit výzvy a potřeby univerzitních zaměstnanců a studentů.

Pokud jste studentem anebo zaměstnancem UJEP, budeme moc rádi, když se do dotazníkového šetření zapojíte.

Dotazník bude k dispozici pro vyplnění do 20. 5. 2022.