Studentská vědecká konference 2023

Datum konání 30. března 2023 (osobní účast)

Přihlášku zasílejte e-mailem do 13. února 2023 a termín pro elektronické podání příspěvků je 17. března 2023.

Novou sekcí Studentské vědecké konference (SSC) 2023 je „Vědecká esej“ (termín: 20. února 2023).

Více informací naleznete na naší webové stránce https://www.ef.umb.sk/index_e.asp?uid=741