Duševní vlastnictví a jeho ochrana

11. 02. 2023
sobota- přednáška
11:00-15:00 – Dům umění Ústí nad Labem FUD UJEP

Interaktivní přednáška k problematice duševního vlastnictví a jeho ochrany v oblasti umění, kultury a humanitních věd poskytne studentům doktorských oborů základní vhled do autorského práva. Cílem je usnadnit jim budoucí orientaci v této problematice a práci s jeho klíčovými instituty. V první části budou na praktických případech řešeny základní pojmy a principy autorského práva. V další části se zaměříme na vybranou problematiku autorského práva při doktorandské práci – např. práce se zdroji, výjimky z autorského práva související s vědeckými účely, následky zneužití autorského díla v akademickém prostředí apod. Dotkneme se také dalších aspektů souvisejících s vydáváním vlastních prací či s jinou vlastní tvorbou. Studenti se naučí vyhodnotit, co podléhá autorskoprávní ochraně a jak v takových případech postupovat.

Lektor: Mgr. Nikol Franz (advokátka) ve spolupráci s Mgr. Gabrielou Kadlecovou (advokátka a odborná asistentka na FUD UJEP)

Přednáška je určena studentům doktorských studijních programů.
V případě zájmu kontaktujte fakultního koordinátora SGS a vzdělávacích aktivit FUD