Martin Balej udělil Ceny rektora, donátoři předali stipendia

V roce 2022 bylo předáno 13 Cen rektora šestnácti oceněným osobám v celkové částce 245 000 Kč. Letos byla také historicky poprvé udělena Cena rektora UJEP za příkladnou reprezentaci univerzity v národním i mezinárodním měřítku. Obdržel ji, shodou okolností, muž, který před 21 lety tradici udělování Cen rektora založil – emeritní rektor doc. Zdeněk Havel.

Součástí předávání Cen rektora je od nepaměti také slavnostní předávání stipendií univerzitních donátorů nejlepším, nejaktivnějším a úspěšným studentům UJEP. Za akademický rok 2021/2022 bylo oceněno 22 studentek a studentů celkovou částkou 295 000 Kč. Ceny rektora UJEP byly předány dne 8. 12. 2022 v Červené aule MFC UJEP (u příležitosti narození patrona ústecké univerzity – Jana Evangelisty Purkyně). Jedná se o jednu z nejprestižnějších akcí UJEP.


FotogalerieVideo

Sestřih z předávání Cen rektora 2022 naleznete na našem YouTube kanále ZDE.