UJEP přijala plán rovných příležitostí na léta 2023–2025

Plán rovných příležitostí je nově přijatým dokumentem UJEP, který přispěje k posilování v oblasti bezpečného prostředí pro všechny osoby zaměstnané na UJEP.

Plány genderové rovnosti jsou od roku 2022 podmínkou účasti v novém rámcovém programu EU na podporu výzkumu Horizont Evropa. Zároveň jejich přijetí a plnění požadují i poskytovatelé podpory v České republice (např. GA ČR, OP JAK).

Plánem rovných příležitostí chce UJEP zajistit pro všechny pracovní pozice rovné příležitosti a podmínky v oblasti pracovněprávní, včetně odměňování. Současně je v rámci zdravého vnitřního prostředí a konsenzuálních vztahů na UJEP kladen důraz na specifické problémy a potřeby zaměstnanců a zaměstnankyň v různých fázích profesní kariéry od juniorských po seniorské posty.

Plán rovných příležitostí vychází z doporučení Evropské komise ke koncepci Evropského výzkumného prostoru a pokrývá na UJEP tyto oblasti:

– Cíle organizace a institucionální zabezpečení politiky genderové rovnosti a genderové dimenze výzkumu a vzdělávací činnosti
– Personální politiku
– Mzdovou politiku
– Slaďování osobního a pracovního života
– Kulturu organizace a vztahy na pracovišti

Plán rovných příležitostí UJEP byl vypracován na základě výsledků provedeného auditu rovných příležitostí na UJEP v roce 2022, doporučení Genderového informačního centra NORA, o. p. s., a na základě práce koordinační skupiny, ve které byly zastoupeny všechny fakulty UJEP.

V roce 2023 budou probíhat vzdělávací akce související s tématem Plánu rovných příležitostí, Plán začne být postupně implementován dle stanovených priorit.

Všechny novinky z této oblasti i samotný dokument Plánu rovných příležitostí jsou k dispozici zde.

Přijetí Plánu rovných příležitostí je výzvou pro všechny zaměstnance a zaměstnankyně UJEP k jeho naplňování a k rozvoji organizační kultury UJEP.