Gender Equality Plan (GEP) na UJEP - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Gender Equality Plan (GEP) na UJEP

Co je Gender Equality Plan (GEP) a k čemu ho UJEP potřebuje?
GEP je nástroj pro systematické řešení genderové rovnosti. Přispěje k zvyšování povědomí o tématu genderové rovnosti na UJEP a ke zlepšování firemní kultury v této oblasti (např. slaďování osobního (rodinného) a pracovního života, rovné odměňování, kariérní růst, další rozvoj a vzdělávání, zastoupení mužů a žen na pracovních pozicích, komunikace a vztahy na pracovišti).
Jedná se zároveň o dokument požadovaný Horizontem Evropa, který musí mít žadatelské instituce implementován od roku 2022 – jedná se o kritérium způsobilosti žadatele (elegibility criterion).

Kdy bude mít UJEP vlastní GEP?
V období leden až březen 2022 bude na UJEP probíhat genderový audit. Ten bude provádět externí firma Genderové informační centrum NORA, o.p.s. GEP UJEP bude představen do konce dubna 2022.

Jak bude probíhat příprava GEP na UJEP?
Genderový audit bude probíhat v několika fázích:
▪ Sběr a obsahová analýza dokumentů UJEP
▪ Dotazníkové šetření
▪ Individuální a skupinové rozhovory

Jak se do příprav zapojit a co se očekává od zaměstnankyň a zaměstnanců UJEP?
Pro co nejpřesnější zmapování situace a potřeb zaměstnankyň a zaměstnanců v této oblasti můžete odpovědět v dotazníkovém šetření, které se uskuteční v období od 21. 2. do 13. 3. 2022.
Můžete se přihlásit do individuálních nebo skupinových rozhovorů – budou probíhat na UJEP v termínu od 22. do 24. 3. 2022.
Můžete přispět jakýmkoliv podnětem či nápadem k tvorbě GEP či k tématu genderové rovnosti na UJEP.

Kdo přípravu GEP na UJEP koordinuje?
Přípravu všech dokumentů, spolupráci s Genderovým informačním centrem NORA, o.p.s., komunikaci s fakultami a všechny další činnosti s auditem a přípravou GEP koordinuje Zaměstnanecký odbor UJEP.

Na koho se obrátit s dotazem ke GEP či genderovému auditu na UJEP?
Na vedoucí Zaměstnaneckého odboru Ing. Zdenku Černou (; 475 286 311) nebo na Mgr. Hanu Galiovou z Centra projektového servisu (; 702 232 442).

Kde najdu více informací?
Na webových stránkách NKC – gender a věda
Genderové informační centrum NORA, o.p.s.
Horizont Evropa

Informační leták