Studentská vědecká konference – realizace vědeckých projektů – příklady dobré praxe

6.- 8. 2. 2023  8:00 – 16:00

Studentská vědecká konference

V rámci semináře budou představeny úspěšné studentské grantové projekty. První den bude zaměřen na projekty Humanitní sekce, druhý den Polytechnické a třetí den Behaviorální a didaktické. Studenti budou mít možnost rozšířit si portfolio znalostí i z jiných oblastí, získat kontakty a navázat případnou spolupráci. Studenti mají možnost se seznámit s možnými riziky při realizaci projektu, porovnat zkušenosti, postupy práce jednotlivých řešitelů a týmů, výstupy a výsledky z realizace jednotlivých projektů, získají nové poznatky v oblasti prezentace vědeckých postupů, metod, výsledků a projektů celkově.

Lektor: Tomáš Saibrt

Přednáška je určena studentům doktorských studijních programů.
V případě zájmu kontaktujte svého Fakultního koordinátora SGS a vzdělávacích aktivit
.