GRUZIE 23-24 – stipendijní pobyty pro studenty a pedagogy – dodatečná výběrová řízení

Informujeme Vás o dodatečně vypsaném výběrovém řízení ke stipendijním pobytům v Gruzii.

V nabídce jsou stipendia pro studenty (studijní pobyty v rámci BSP, MSP, DSP; 2-9 měsíců) a pedagogy (výzkumné a přednáškové pobyty, max. 1 měsíc).
Detaily stipendijních nabídek naleznete zde a zde a online ve vyhledávači stipendií AIA.

Stručné info o podávání přihlášek ke stipendijním pobytům v Gruzii v akad. r. 23/24:

  1. podání žádosti o stipendium přes českou stranu

Žádosti přijímá AIA emailem na , přihlášku tvoří tyto dokumenty (naskenované):

Termín pro podání žádostí

  • studenti – do 30. března 2023
  • pedagogové – průběžně, avšak s dostatečným předstihem, tak aby minimálně 2 měsíce před plánovaným výjezdem stihli podat elektronickou přihlášku gruzínské strany (viz krok č. 2)
  1. podání elektronické přihlášky přes portál gruzínské strany

Uchazeči (studenti i pedagogové), které na základě žádosti (krok 1) MŠMT ČR  nominuje, budou následně vyzváni k podání elektronické přihlášky; podrobnosti o náležitostech této přihlášky naleznete v přehledu k danému druhu stipendia.