Doktorské dny na FSE UJEP

23. 3. 2023 9:00- 18:00
24. 3. 2023 9:00- 15:00
čtvrtek, pátek- přednáška
FSE UJEP- Moskevská 54, místnost 010

Rozšiřování komunikačních a prezentačních kompetencí
Seminář je zaměřen na utváření a rozvoj základních
kompetencí studentů doktorského studijního programu zaměřených na
podporu jejich prezentačních dovedností. V semináři budou reflektovány moderní psychodidaktické a neurodidaktické poznatky. První část semináře má formu přednášky spojené s následnou diskusí. Druhá část semináře má formu kolokvia s reflektovanými výstupy studentů na předem připravená témata.

Academic Writing – zkušenosti úspěšných autorů
Hlavní cílem workshopu je představit studentům doktorského studia publikační strategii a sdílet zkušenosti s psaním kvalitních vědeckých publikací do prestižních vědeckých časopisů v zahraničí. Nedílnou součástí workshopu je vyvrátit mýty spojené se snahou publikovat v zahraničních časopisech a ukázat, jak se vyvarovat některých často se opakujících chyb, které (nejen začínající) autoři dělají.

Jak na rešerši v článku, aneb klíčová součást každého článku; Praktické zkušenosti s psaním článku typu ‚review‘
Jednou z klíčových (a často podceňovaných) částí vědeckého článku je popis současného stavu poznání. Rešerše je nástrojem, jak představit ucelený přehled dosavadního výzkumu v dané problematice. Hlavním cílem workshopu je proto představit způsoby, jak zpracovat kvalitní rešerši, jaké jsou metodické přístupy k rešerši a v neposlední řadě i praktické zkušenosti s psaním tzv. review článků.

Jak na kvalitní kvalitativní výzkum?
Hlavním cílem semináře je představit a diskutovat praktické zkušenosti s využitím kvalitativních metod v současném (společensko-vědním) výzkumu a zejména pak způsob, jak kvalitativní výzkum prezentovat ve vědecké publikaci.

Rovné příležitosti na UJEP a genderová dimenze v obsahu výzkumu
Přednáška zmapuje genderovou dimenzi ve výzkumu, především to, kdy je ve vědeckých projektech důležitá a jak ji začlenit do obsahu výzkumu.

Lektoři: prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., MBA, prof. PaeDr. Pavel Doulík, Ph.D., prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D., doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D., doc. Mgr. Filip Černoch, Ph.D., Mgr. Denisa Vrábľová

Přednáška je určena studentům doktorských studijních programů.
V případě zájmu kontaktujte Fakultního koordinátora SGS a vzdělávacích aktivit FSE