Výběrová řízení na studijní pobyty a praktické stáže v programu Erasmus+ v LS 2016/17 – výsledky

Výsledky výběrových řízení na studijní pobyty studentů UJEP v programu Erasmus+ v LS 2016/17 jsou zveřejněny zde.

Výsledky výběrových řízení na praktické stáže studentů UJEP v programu Erasmus+ v LS 2016/17 budou po 30. 11. 2016 zveřejněny zde.