Výběrová řízení na studijní pobyty a praktické stáže v programu Erasmus+ v LS 2016/17 — výsledky

Výsled­ky výbě­ro­vých říze­ní na stu­dij­ní poby­ty stu­den­tů UJEP v pro­gra­mu Eras­mus+ v LS 2016/17 jsou zve­řej­ně­ny zde.

Výsled­ky výbě­ro­vých říze­ní na prak­tic­ké stá­že stu­den­tů UJEP v pro­gra­mu Eras­mus+ v LS 2016/17 budou po 30. 11. 2016 zve­řej­ně­ny zde.