Metodologie vědy

13. 3. 2023   14:00 – 20:00

Definice metodologie vědy a jejích pojmů jako např. teorie, hypotéza (tvorba hypotézy, závislá/nezávislá hypotéza). Metodologie řešení výzkumného/ inženýrského projektu. Postup řešení projektu vědeckou metodou. Základní kroky vědecké metody. Vědecké a nevědecké metody. Strategie myšlení, dialektika vědeckého bádání (řečtí filozofové). Formulování problému a postup řešení. Etika vědy, publikační činnost a hodnocení publikací podle SCI. Úloha a význam školitelů doktorandů a jejich etické povinnosti k doktorandům. Celosvětové roční hodnocení nejlepších světových univerzit (žebříček) na základě jejich výzkumné činnosti a pořadí nejlepších českých univerzit umístěných za rok 2021. Význam projektů GAČR a stav těchto projektů na UJEP v Ústí nad Labem.

Lektoři: prof. Ing. Ivan Lukáč a doc. Ing. Jaroslava Svobodová Ph.D.

Přednáška je určena studentům doktorských studijních programů. V případě zájmu kontaktujte fakultního koordinátora SGS a vzdělávacích aktivit .