Barrande Mobility – program česko-francouzské mobility pro výzkumné pracovníky – Uzávěrka: 31. května

Byla spuštěna nová výzva programu francouzsko-české mobility „Barrande mobilita“ s uzávěrkou 31. května 2023.

Barrande mobilita je česko-francouzský program výzkumné mobility. Ve Francii jej realizuje Ministerstvo Evropy a zahraničních věcí (MEAE) a Ministerstvo vysokého školství a výzkumu (MESR), v ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Cílem programu je podpořit rozvoj vědeckých výměn mezi laboratořemi obou zemí podporou nové spolupráce a účasti mladých vědců a doktorandů.

Výzva je otevřená všem vědním oborům a předložené projekty musí spadat do oblasti základního výzkumu.

Poznámka: České týmy by se měly přihlásit současně i do MŠMT (https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-ze-statniho-4). Projekty bude hodnotit francouzsko-česká komise.

Uzávěrka přihlášek: 31. května 2023