Placené stáže Evropské jižní observatoře 2023/2024 – Německo/Chile

Chtěli bychom vás informovat o aktuální nabídce ročních placených stáží v mezinárodní astronomické organizaci ESO – Evropská jižní observatoř (European Southern Observatory) s potenciálními zájemci z řad vašich studentů a vyučujících.

Současně bychom chtěli upozornit na zítřejší online seminář pro zájemce o stáž.

Online seminář pro zájemce o stáž: Ve čtvrtek 13. dubna 2023 ve 14 hod. pořádá MŠMT online; účast je bezplatná, je však nutná registrace na adrese .

Pro koho jsou stáže určené: studenti, vědci a inženýři v oborech:

  • astronomie
  • astrofyzika
  • softwarové inženýrství
  • elektronické inženýrství
  • mechanické inženýrství
  • optické inženýrství
  • operační inženýrství
  • řídící technika
  • projektový management

Kapacita

3 místa

Kdy stáže proběhnou

září 2023 – srpen 2024.

Pracoviště

Stáž je možné realizovat na jednom z pracovišť ESO, buď v Německu v Garchingu nebo na některém z pracovišť v Chile.

Stipendium

Stážista pobírá stipendium na úhradu pobytových nákladů ve výši 2 500 – 3 000 EUR (podle vzdělání a zařazení stážisty).

Bližší informace

Podrobné informace jsou k dispozici ve výzvě MŠMT (viz příloha); stručný přehled je zveřejněn na stránkách MŠMT a ve vyhledávači stipendií AIA.

S dotazy je možné se obrátit na administrátora projektu, pana Jana Buriánka z MŠMT na tel. 724 261 200 nebo emailem na .

Podání přihlášek

Přihlášky přijímá MŠMT emailem na do 5. května 2023.
Informace o náležitostech přihlášky naleznete ve výzvě MŠMT