Jaká Je role médií ve válečném konfliktu? Do Ústí zavítají redaktoři ČT

Jak vypadá práce redaktora ve válečném konfliktu? Jak se vyvarovat propagandě a dezinformacím a jaká jsou specifika konfliktu na Ukrajině? To vše a mnohem více nabídne debata s názvem „Informace ve válce: média a obrana demokracie“, kterou pořádá Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s Českou televizí.

 Debata se uskuteční ve středu 26. 4. od 16:00 h v Zelené aule MFC UJEP. Pozvání na diskuzi přijal redaktor Jakub Szántó, někdejší zahraniční zpravodaj ČT na Blízkém východě a autor několika knih (nejnověji spoluautor knihy „Putinova válka“) a Barbora Maxová, reportérka zahraniční redakce ČT, která na Ukrajině během války několikrát natáčela.  Diskutovat budou se zástupci Filozofické fakulty UJEP politologem Jakubem Charvátem a Denisou Charvátovou, mediální analytičkou. Debatou bude provázet děkanka FF UJEP prof. Michaela Hrubá.

 „Bezprecedentní události na Ukrajině jsou novou výzvou pro média, která musí ověřovat těžko dostupné či propagandistické informace, snaží se přinášet zpravodajství z dění na bojové frontě. Stejně tak je ale konflikt důležitý z hlediska výzev pro českou společnost, například z pohledu mezinárodních vztahů, ohrožení demokracie a dalších témat, proto jsme se rozhodli uspořádat na toto téma veřejnou debatu,“ komentuje Pavlína Tomášová projektová specialistka ve zpravodajství ČT24.

Hosté budou společně hovořit o zkušenostech z válečných konfliktů, a to nejen z Ukrajiny, ale i dalších míst. Promluví o práci novináře, jakým způsobem vznikají reportáže, jak zjišťují a ověřují informace. Věnovat se budou také tomu, jak se při práci vyhnout nebezpečí a v čem jsou válečné konflikty pro novinářskou práci riskantní. Kromě toho se účastníci dozví, jak funguje propaganda a jak před ní bránit demokracii.

  „Jsme rádi, že se nám po covidové pauze podařilo navázat na předchozí spolupráci s Českou televizí, v rámci které jsme na univerzitě pořádali v minulosti debaty např. na téma fake news nebo větší diskusi u příležitosti 30. výročí sametové revoluce. Pro studenty a studentky je velmi důležité, aby se orientovali ve veřejném prostoru a dokázali pracovat s informacemi i dezinformacemi, které jsou v něm přítomné. Proto jsou podobné debaty velmi užitečné a oceňuji Českou televizi, která podobné akce nejen vysokým školám nabízí a dává na nich prostor i odborníkům na daná témata,“ komentuje připravovanou diskuzi děkanka FF UJEP prof. Michaela Hrubá.

Debata je zdarma otevřená také zájemcům z řad veřejnosti.

 Kontaktní osoba: Bc. Eliška Černá, , 739 755 585

Fotografie k volnému užití: z roadshow ČT „1989–2019: 30 let svobody médií“, archiv FF UJEP

Plakát k diskuzi