Univerzita třetího věku od zimního semestru nově i v Žatci

Od 19. června 2023 mohou stávající posluchači i noví zájemci o kurzy Univerzity třetího věku UJEP podávat přihlášky pro zimní semestr akademického roku 2023/2024.

Univerzita třetího věku je forma celoživotního vzdělávání a má na UJEP dlouholetou tradici i velkou popularitu. Svoje kurzy nabízí seniorům nejen v Ústí nad Labem, v Kadani, ale od zimního semestru 2023/2024 také nově v Žatci.

Zájem o kurzy U3V na ústecké univerzitě neustále roste. Atraktivitu výuky přibližuje nové video zachycující účastníky kurzů, ve věku nejčastěji 65+, v učebnách i v univerzitním kampusu.

Zájemci o získání vědomostí či informací z nejrůznějších vědních oborů si na UJEP mohou vybírat z 54 kurzů z oblastí cizích jazyků, umění a kultury, českého jazyka a literatury, cvičení a sportu, informačních technologií, fotografování, ekonomie, historie, psychologie a zdravotnictví a přírodovědných oborů.

Velmi oblíbené jsou kurzy Cestování zajímavými destinacemi světa, Toulky Českým středohořím s Jiřím Svobodou, O hudbě s průvodcem Michalem Maškem a kurzy z oblasti historie, např. Archeologie na Ústecku,“ upřesňuje širokou nabídku vzdělávání ve třetím věku Bc. Dana Masopustová, vedoucí Oddělení celoživotního vzdělávání UJEP.

Kompletní seznam nabízených kurzů, včetně sylabu, lektora a obsahu jednotlivých semestrů

Přihlášky mohou zájemci o kurzy v Ústí nad Labem, v Kadani a nově i v Žatci podávat do 1. září 2023. Podmínky přijetí, formulář přihlášky i platby související s kurzy jsou dostupné na webu U3V v sekcích Přihláška a U3V 2022–2024. Další informace mohou stávající i budoucí posluchači kurzů U3V UJEP získat osobní návštěvou v kanceláři U3V UJEP (č. 1.13) v Kampusu UJEP v budově rektorátu na adrese Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem nebo telefonicky na číslech: 475 286 238 a 727 812 381.

Přihlášky je možné zasílat e-mailem na adresu , osobně odevzdat do výše zmíněné kanceláře v kampusu nebo zaslat poštou na adresu U3V UJEP, Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem.