U3V 2019–2021

Nabídka kurzů pro dvouletý cyklus kurzů 2019 — 2021 Univerzity třetího věku UJEP Ústí nad Labem

 

Kur­zy U3V jsou nabí­ze­ny ve dvou­le­tém cyk­lu, pře­váž­ně jako čtyř­se­mestro­vé kur­zy.

 

Nabíd­ka kur­zů pro nový dvou­le­tý cyk­lus U3V  2019 — 2021 je zve­řej­ně­na od 15. květ­na 2019.

 

Nabíd­ku kur­zů pro dvou­le­tý cyk­lus nalez­ne­te na této strán­ce v pří­lo­ze.

 

Aktu­a­li­za­ce pro­běh­la dne 3. 7. 2019.