Jaromír Cais převzal jmenování

Nový děkan Fakulty strojního inženýrství UJEP obdržel jmenovací dekret, který ho opravňuje stát pro období od 6. 10. 2023 do 5. 10. 2027 v čele této fakulty.

Rektor doc. Jaroslav Koutský novému děkanovi FSI UJEP doc. Ing. Jaromíru Caisovi, Ph.D., jmenování předal na zasedání kolegia rektora dne 4. 10. 2023.

Věřím, že nástup docenta Caise do pozice děkana otevře nové možnosti v oblasti spolupráce se středními školami technického zaměření a podniky v našem regionu. Jsem potěšen, že máme možnost spolupracovat s mladým kolegou, který je zapojen do moderního výzkumu,“ říká rektor UJEP doc. Jaroslav Koutský.