Implementace nařízení SDG- Zavedení služby VŠ

Název projektu: Implementace nařízení SDG- Zavedení služby VŠ

Řešitel: České vysoké učení technické v Praze

Dotační titul:  Národní plán obnovy ČR číslo výzvy 32, Pilíř: Digitální transformace a Komponenty 1. 1 Digitální služby občanům a firmám

Číslo pro­jek­tu: CZ.31.1.01/MV/23_52/0000052
Součást: Rektorát – Centrum informatiky

Doba rea­li­za­ce: 1.4.2023 – 31.5.2026
Rozpočet projektu: 1260920,- Kč
Spoluúčast UJEP: 10920,- Kč
Dotace pro UJEP: 1250000,- Kč

Anotace projektu:

Předmětem projektu je úplné fungování jednotné digitální brány, a to prostřednictvím elektronizace těchto dvou procedur:

  • č. 1 – Žádost o financování vysokoškolského studia, například formou stipendia a půjčky od veřejného orgánu nebo instituce
  • č. 2 – Podání počáteční žádosti o přijetí na veřejnou vysokoškolskou instituci.

Implementace produktů, které budou v rámci projektu vyvinuty, je vyžadována legislativou EU. Partnerství ČZU v projektu je předpokladem ke splnění těchto legislativních požadavků v těsné spolupráci a konzistentně s ostatními veřejnými vysokými školami ČR.

Příjemce: České vysoké učení technické v Praze

Partner: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v  Ústí nad Labem

Koordinátor: Ing. Pavel Poláček –
Projektový manažer: Anita Venclová –

webová stránka projektu: https://www.sdg2023.cz/

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.