Na ústecké germanistice se uskuteční trinacionální studentský workshop s autorem Jaroslavem Rudišem

Spisovatel Jaroslav Rudiš navštíví ve dnech 30.11. – 2.12. 2023 ústeckou univerzitu. Za jeho účasti zde proběhne trinacionální studentský workshop s názvem „Střední Evropa v díle Jaroslava Rudiše (Německo – Polsko – Česko)“.

Název workshopu je symbolický. Rodáka z Lomnice nad Popelkou, který svá díla píše jak v českém, tak i v německém jazyce, můžeme bezpochyby označit za jednoho z předních autorů současné česko-německé literární scény. Ve svých dílech tematizuje nejen společnou kulturu a dějiny Čechů a Němců, ale obecně celé střední Evropy. Ústí nad Labem je pak pro Jaroslava Rudiše, jak sám říká, důležitou zastávkou na trati: „Dlouhodobě spolupracuji s Činoherním studiem, pravidelně v Ústí hrajeme
i s kapelou Kafka Band, pravidelně tu i čtu. A jsem rád, že teď se právě tady na mé psaní spolu se studenty a studentkami germanistiky z Polska, Německa a České republiky blíže podíváme. Sám jsem zvědavý, co z toho vyplyne. Nejvíc se těším na společnou cestu vlakem z Ústí do Liberce po stopách mé knihy ‚Winterbergova poslední cesta‘,“ říká Jaroslav Rudiš, jehož literární tvorba je úzce spjata se severočeským regionem.

Trinacionální studentský workshop, kterého se zúčastní studující z univerzit v Poznani, Výmaru a Ústí na Labem, se věnuje tvorbě Jaroslava Rudiše v kontextu středoevropského kulturního prostoru. „Myšlenka vzešla ze vzájemné spolupráce našich univerzit a na základě popularity Jaroslava Rudiše ve všech třech zemích. Studující se během semestru na svých univerzitách zabývají jeho dílem, a následně se sejdou v Ústí, kde zažijí autora, jak se říká ‚live‘ nejen na společném semináři, ale i na čtení v ústeckém Činoherním studiu nebo během společného vlakového putování. Mají tak jedinečnou příležitost zažít literaturu ‚jinak‘,“ vysvětluje blíže koncept workshopu organizátorka za českou stranu prof. Renata Cornejo z katedry germanistiky FF UJEP Ústí nad Labem.

Za svůj první román v německém jazyce „Winterbergova poslední cesta“ (2019) obdržel Jaroslav Rudiš v roce 2021 Řád za zásluhy Spolkové republiky Německo a o rok později renomovanou Cenu Karla Čapka v Čechách. Román tematizuje společné kulturní dějiny středoevropského prostoru a poukazuje na společné kulturní dědictví i společnou historickou zkušenost. Český překlad románu byl v roce 2022 nominován na cenu Magnesia Litera, polský překlad pak ve stejném roce na Středoevropskou cenu Angelus-Silesius udělovanou významným polským dílům nebo dílům v polském překladu.

Kromě akcentu na středoevropský kontext půjde také především o představení autorovy tvorby v jeho multimediální šíři. „Studující budou diskutovat o Rudišově grafickém románu ‚Alois Nebel‘, který vznikl ve spolupráci s výtvarníkem Jaromírem 99. Shlédnou jeho filmovou verzi, která získala významné evropské ocenění za umělecky velmi působivé, ale časově náročné technické zpracování formou rotoskopie. Zabývat se budeme také jeho posledním románem, který je zároveň jeho prvním románem napsaným v německém jazyce, a v neposlední řadě nás bude zajímat i jeho dramatická tvorba. Hru ‚Anšlus‘, odehrávající se na česko-saské hranici, uvedla Drážďanská činohra v červnu 2021 a Činoherní studio v Ústí nad Labem pak v českém překladu jen o pár měsíců později,“ dodává prof. Cornejo.

Ústečtí studující měli navíc možnost zažít Jaroslava Rudiše i jako textaře a zpěváka hudební skupiny Kafka Band, jejíž nový koncert „Proces“ zahájil 3.11. v Ústí nad Labem letošní festival Dnů české
a německé kultury, pořádaný každoročně Collegiem Bohemicem. Jeho hlavní aktéři – Jaroslav Rudiš
a Jaromír 99, oba hosté ústeckého workshopu – svými koncerty s dvojjazyčnými texty takto úspěšně popularizují dílo Franze Kafky mezi mladým publikem jak v Čechách, tak i v Německu.

Účastníci ústeckého workshopu tak budou moci na tvorbu Jaroslava Rudiše nahlédnout z různých perspektiv – jak prostřednictvím rozhovorů s autorem, výtvarníkem Jaromírem 99 nebo dramaturgyní Katrin Schmitz, tak i prostřednictvím již zmíněného společného vlakového putování s Jaroslavem Rudišem po stopách jeho románových postav krajinou severních Čech.

Kontakt: prof. Renata Cornejo, , 475 286 473