Experti z České republiky a Rakouska diskutovali nad klíčovými kroky pro transformaci energetiky ve střední Evropě

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem organizovala dne 28. 11. 2023 v Praze mezinárodní diskusní seminář s českými a rakouskými odborníky na energetiku. Ústředním tématem akce byla transformace středoevropské energetiky v souvislosti s evropským cílem dekarbonizace ekonomik do roku 2050. Diskusní seminář proběhl v rámci dlouhodobé spolupráce tzv. Česko-rakouské expertní skupiny pro energetiku (CZ-AT EEG) s Institutem pro ekologickou a ekonomickou politiku UJEP, FEL ČVUT a Technickou univerzitou ve Vídni.

Celé odvětví energetiky v současné době prochází hlubokou transformací, hledají se nové formy organizace trhu s energií, dochází k masivnímu rozvoji obnovitelných zdrojů energie, rozvoji energetických komunit a hledání nových technologií skladování energie. Spolu s hledáním účinných způsobů, jak dosáhnout dlouhodobého cíle dekarbonizace do roku 2050, se nyní stále více dostávají do popředí otázky diverzifikace zdrojů energie a zajištění energetické bezpečnosti. Transformace energetického sektoru přináší také nová řešení, jako jsou rozvoj agrivoltaických aplikací nebo účast občanů na rozvoji energetického sektoru v podobě energetických komunit. Tyto a další témata byla během akce živě diskutována.

Jsme rádi, že se nám opět po roce podařilo zorganizovat zajímavý mezinárodní diskusní seminář, kterého se zúčastnilo 25 odborníků, ale i studentů, z různých oblastí. V době převládajících online konferencí, workshopů a seminářů jsme se rozhodli pojmout celou akci klasicky, tedy s osobní účastí. Máme za to, že pro odbornou debatu je tento formát nenahraditelný. Navíc všichni účastníci byli po skončení akce pozváni na společné občerstvení, kde mohla probíhat diskuse dílčích témat i v méně formální atmosféře,“ uvedl po akci Dr. Jiří Louda, tajemník Česko-rakouské expertní skupiny pro energetiku a vědecký pracovník FSE UJEP.

Zdravicemi přítomné uvítali Mag. Stephan Rutkowski, nový rada-vyslanec a zástupce velvyslankyně Rakouska v ČR, a pan Marcel Sauer z Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Na diskusním semináři vystoupila celá řada odborníků na energetiku z ČR i Rakouska. Prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc., z FEL ČVUT zahájil úvodní přednáškou na téma Transformace energetiky ve střední Evropě ve světle současných trendů, tématu uspořádání trhu s elektřinou při přechodu na novou energetiku se ve svém příspěvku věnoval prof. Reinhard Haas z Technické univerzity ve Vídni. Ve druhé části diskusního semináře vystoupil ještě s přednáškou o energetických komunitách v Rakousku. O současné situaci komunitní energetiky v ČR, jejíž velký rozvoj je v příštích letech očekáván, hovořil Ing. Lukáš Janota z FEL ČVUT.

Zajímavým konceptem s potenciálem významně přispět k dekarbonizaci je tzv. agrovoltaika. Jedná se o současné využití půdy pro zemědělské účely a výrobu elektřiny ze slunce pomocí speciálně navržených fotovoltaických panelů. To během své prezentace přiblížil Mgr. Jan Krčmář, ředitel české Solární asociace. Ing. Lukáš Minařík, ministerský rada na MŽP, hovořil zase o aktuálních výzvách české klimaticko-energetické politiky. Prof. Amela Ajanovic z pracovní skupiny Energy Economics Group na Technické univerzitě ve Vídni se ve svém příspěvku zabývala velmi důležitým tématem dekarbonizace osobní automobilové dopravy.

Prezentace z diskusního semináře budou k dispozici na webových stránkách www.energy-europe.org.

Tato aktivita je na UJEP realizována v rámci projektu Trvale udržitelná energetická politika v Evropě v roce 2023 financovaného z dotace poskytnuté ministerstvem zahraničních věcí ČR.