Vzděláváme provázející učitele

Ve čtvrtek 11. ledna proběhl na Přírodovědecké fakultě UJEP čtyřhodinový workshop pro provázející učitele, tedy učitele, kteří vedou praxe studentů učitelství na regionálních zapojených školách.

Workshop „Kompetenční rámec absolventa a absolventky učitelství“ byl součástí povinného průběžného vzdělávání provázejících učitelů v rámci dvouletého pokusného ověřování. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, resp. její tři fakulty, které připravují budoucí učitele, tedy přírodovědecká, pedagogická a filozofická, jsou zapojeny do pokusného ověřování Systému podpory provázejících učitelů, které má za úkol v letech 2023–2025 realizovat, ověřit a vyhodnotit podporu provázejících učitelů, kteří vedou studenty učitelství na pedagogických praxích.

Zúčastnilo se ho 44 pedagogů ze zapojených škol v Ústeckém kraji a 7 oborových didaktiků z Centra podpory přírodovědného vzdělávání PřF UJEP.

Cílem workshopu bylo společně se seznámit s dokumentem Kompetenční rámec absolventa a absolventky učitelství a zamyslet se nad tím, jak ho budeme v rámci přípravy studentů učitelství využívat,” říká doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D., vedoucí Centra podpory přírodovědného vzdělávání PřF UJEP, oborová didaktička a jedna z autorek dokumentu.

Kompetenční rámec absolventa a absolventky učitelství vznikl jako jeden z výsledků spolupráce fakult připravujících učitele s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na Reformě pregraduální přípravy učitelů a učitelek v České republice. Tento dokument je společnou vizí pro kvalitu přípravy učitelů a má sloužit dalšímu zkvalitňování přípravy učitelů v České republice (msmt.cz).

Provázející učitel je zkušený učitel, který vede studenta učitelství na pedagogické praxi a spolupracuje s ním při realizaci výuky ve třídách, ve kterých vyučuje. Student s provázejícím učitelem výuku připravuje, realizuje a následně reflektuje (msmt.cz).

Roli provázejícího učitele má nově ukotvit novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Navrhované změny ve školském zákoně mají odloženou účinnost od 1. ledna 2026. Předtím realizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pokusné ověřování, aby mohlo systém podpory provázejících učitelů otestovat a vhodně nastavit před tím, než vstoupí v platnost na celostátní úrovni (msmt.cz).

V rámci pokusného ověřování Systému podpory provázejících učitelů proběhne další společné školení na konci února tohoto roku.

 

© Autor fotografie:  Lenka Bauerová