U3V 2017 — 2019

Nabíd­ka kur­zů, včet­ně ter­mí­nů a při­hláš­ky pro nový dvou­le­tý cyk­lus kur­zů U3V 2017 — 2019 bude zve­řej­ně­na 5. květ­na 2017.