OP PIK_Aplikace_TOSEDA s.r.o. (partner)

Název projektu:
Hi-tech materiály pro kosmické aplikace

Řešitel:
prof. Ing. Pavel Janoš, CSc.

Dotační titul: OP PIK program Aplikace
Číslo projektu: CZ.1.1.02/0.0/0.0/15_019/0005028
Součást: Fakulta životního prostředí
Doba realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
Rozpočet projektu: 26.580.000,00 Kč, z toho pro UJEP 4.900.000,00 Kč

Spoluúčast UJEP: 2.312.500,00 Kč
Dotace pro UJEP: 2. 587.500,00 Kč