OP PIK_Aplikace_MikroChem LKT spol. s r.o. (partner)

Název projektu:
Inovativní technologie čištění odpadních vod s využitím sorbentů

Řešitel:
doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň

Dotační titul: OP PIK program Aplikace
CZ.1.1.02/0.0/0.0/15_019/0004779
Součást: Fakulta životního prostředí
Doba realizace: 1. 3. 2017 – 29. 9. 2019
Rozpočet projektu: 8.276.250,00 Kč, z toho pro UJEP 1.862.000,00 Kč

Spoluúčast UJEP: 651.700,00 Kč
Dotace pro UJEP: 1.210.300,00 Kč