OP PIK_Aplikace_Nanovia s.r.o. (partner)

Název projektu:
Polymerní nanovlákenná antibakteriální filtrační média

Řešitel:
prof. RNDr. Pavla Čapková, DRSc.

Dotační titul: OP PIK program Aplikace
CZ.1.1.02/0.0/0.0/15_019/0001680
Součást: Přírodovědecká fakulta
Doba realizace: 1. 10. 2015 – 30. 6. 2018

Rozpočet projektu: 10.499.000,00 Kč, z toho pro UJEP 3.804.000,00 Kč

Spoluúčast UJEP: 1.141.200,00 Kč
Dotace pro UJEP: 2.662.800,00 Kč