Studijní oddělení rektorátu UJEP

Studijní oddělení UJEP je poradním orgánem studijních oddělení fakult.
Pro agendu studentů jednotlivých součástí je třeba kontaktovat studijní oddělení příslušné fakulty.

tel. č.: 475 286 343

e-mail: