Studijní oddělení rektorátu UJEP - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Studijní oddělení rektorátu UJEP

Studijní oddělení UJEP je poradním orgánem studijních oddělení fakult.
Pro agendu studentů jednotlivých součástí je třeba kontaktovat studijní oddělení příslušné fakulty.

tel. č.: 475 286 343

e-mail: