Kalendář akcí

2. prosinec - 6. prosinec

Filmový festival na FF

 • Datum: 2. prosinec - 6. prosinec
 • Místo konání: posluchárna
 • Formát akce: festival
 • Web: http://ff.ujep.cz/
 • Pořadatel: FF UJEP
 • Kontakt:
 • Cílová skupina: Akademická i neakademická veřejnost
4. prosinec

Československý poúnorový exil a opatření proti komunistické propagandě

 • Datum: 4. prosinec 15:00
 • Místo konání: FF A 306
 • Formát akce: přednáška
 • Web: http://ff.ujep.cz/celofakultni-pvk-v-zs-2019-2020
 • Pořadatel: FF UJEP
 • Kontakt:
 • Cílová skupina: Akademická i neakademická veřejnost
4. prosinec

Vánoční trhy FSE

 • Datum: 4. prosinec 10:00 - 14:00
 • Místo konání: VŠ klub FSE UJEP, 4. patro
 • Formát akce: trhy
 • Pořadatel: FSE UJEP
 • Kontakt:
 • Cílová skupina: akademická obec, široká veřejnost
5. prosinec - 26. leden

ATTENTION PEOPLE / Dana Bartoníčková / výstava

 • Datum: 5. prosinec - 26. leden attention people dany bartoníčkové je druhou výstavou cyklu material times, ve kterém hrají hlavní roli specifika materiálů. ústředním prvkem této prostorové instalace je intarzie, neboli výtvarné dílo skládané a lepené z různých druhů materiálů, struktur i barev. v tomto případě se jedná o vosk, kombinovaný zejména se sádrou, dřevem a kovem. inspirací k vytvoření této série soch a obrazů byl autorčin pobyt v new yorku, kde na každém kroku narážela na oranžové výstražné kužely, avšak i na nesmyslných a očividně bezpečných místech.⁣
 • Místo konání: FUD / galerie Rampa / 4. patro
 • Formát akce: výstava
 • Web: https://fud.ujep.cz/attention-people-galerie-rampa/
 • Pořadatel: FUD / kurátorská studia
11. prosinec

Ikonografické a archeologické prameny pro studium dějin lékařství v Řecku v prehistorickém a archaickém období

 • Datum: 11. prosinec 15:00
 • Místo konání: FF A 306
 • Formát akce: přednáška
 • Web: http://ff.ujep.cz/celofakultni-pvk-v-zs-2019-2020
 • Pořadatel: FF UJEP
 • Kontakt:
 • Cílová skupina: Akademická i neakademická veřejnost
11. prosinec

Dvacítky

 • Datum: 11. prosinec v 16:00
 • Místo konání: Lobby Multifunkčního centra UJEP, Pasteurova 1
 • Formát akce: Vernisáž výstavy o ženách, které dělají Ústecký kraj lepším.
 • Web: https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2019/12/dvacítky_ujep_compressed.pdf
 • Pořadatel: SVKUL, UK, FUD UJEP, PF UJEP
 • Kontakt:
 • Cílová skupina: Všichni, kdo se příběhy těchto žen chtějí inspirovat.
11. prosinec

ČELEM K UMĚNÍ / TOMÁŠ RAFA / DUÚL / přednáška

 • Datum: 11. prosinec poslední 9. osudová přednáška cyklu čelem k umění s umělcem tomášem rafou, slovenským výtvarníkem a filmařem, který se ve své tvorbě soustavně věnuje problematice extrémismu ve středoevropském kontextu. přednáška s názvem umění a aktivismus se překlene ve vernisáž nové výstavy blokáda extremismu s úvodním slovem kurátora juraje čarného / dům umění — středa 11. 12. 2019 — 16:30.
 • Místo konání: Dům umění Ústí nad Labem
 • Formát akce: přednáška
 • Web: https://www.facebook.com/events/1174116346120172/
 • Pořadatel: FUD
 • Kontakt: Adéla Bierbaumer /
11. prosinec - 15. prosinec

MLADÍ SBĚRATELÉ / CUKRDÍRA / výstava

 • Datum: 11. prosinec - 15. prosinec galerie cukrdíra tuto středu v 18h opět otevírá novou výstavu s názvem mladí sběratelé, jako obvykle se kurátorské pozice chopili studenti ateliéru sklo. výstavu budete moci navštívit pouze do 15. 12. 2019.
 • Místo konání: FUD / galerie Cukrdíra / přízemí
 • Formát akce: výstava / vernisáž
 • Web: https://fud.ujep.cz/mladi-sberatele-cukrdira/
 • Pořadatel: FUD UJEP / ateliér Sklo
 • Kontakt: Marcel Mochal /
11. prosinec - 1. únor

TOMÁŠ RAFA / BLOKÁDA EXTREMISMU / DUÚL

 • Datum: 11. prosinec - 1. únor dům umění ústí nad labem a fakulta umění a designu univerzity jana evangelisty purkyně v ústí nad labem si vás dovolují pozvat na vernisáž výstavy blokáda extremismu autora tomáše rafy do nových dočasných prostor domu umění v masarykové ulici ve středu 11. 12. 2019 v 18.00 hodin.
 • Místo konání: Dům umění Ústí nad Labem
 • Formát akce: výstava / vernisáž
 • Web: https://duul.cz/tomas-rafa/
 • Pořadatel: DUÚL
 • Kontakt: Michal Koleček /
12. prosinec

Ceny rektora a stipendia 2019

 • Datum: 12. prosinec 15:00 h
 • Místo konání: Červená aula Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra UJEP, Pasteurova 1, Ústí nad Labem
 • Formát akce: Tradiční slavnostní ceremoniál
 • Pořadatel: UJEP
 • Kontakt: Mgr. Jana Kasaničová, 475 286 117,
 • Cílová skupina: Zaměstnanci a studenti UJEP, veřejnost
12. prosinec

Ikonografie Kristova narození a dětství

 • Datum: 12. prosinec 18:00
 • Místo konání: Muzeum města Ústí nad Labem - císařský sál
 • Formát akce: přednáška
 • Web: http://ff.ujep.cz/celofakultni-pvk-v-zs-2019-2020
 • Pořadatel: FF UJEP
 • Kontakt:
 • Cílová skupina: Akademická i neakademická veřejnost
12. prosinec - 1. květen

LÍPY A SAKURY: PROMĚNY LIDICKÉ KRAJINY / výstava

 • Datum: 12. prosinec - 1. květen studenti ateliéru design interiéru fud ujep se účastní prestižní skupinové výstavy “lípa a sakury”, proměny lidické krajiny, pořádané památníkem lidice. představen zde bude výběr nejlepších návrhů na téma revitalizace pietního území, vzniklých v atelierech di fud ujep a pražské umprum.
 • Místo konání: památník Lidice
 • Formát akce: výstava
 • Web: https://www.facebook.com/events/516440242278687/
 • Pořadatel: památník Lidice
 • Kontakt: Filip Petlička / / +420 731 110 984