Centrum informatiky

webové stránky: ci.ujep.cz

Sekretariát tel: +420 475 286 242

Oddělení správy informačních systémů, email:

Oddělení správy počítačové sítě, email:

Oddělení uživatelského servisu, email:

Základní úkoly centra

  • řízení a rozvoj počítačové sítě UJEP, zabezpečení provozu a rozvoj páteřní části, koordinace rozvoje a provozu lokálních počítačových sítí,
  • řízení a rozvoj rozhraní internetové komunikace a internetových služeb,
  • koordinace rozvoje a provozu informačních systémů určených pro podporu vědecko-výzkumných a vzdělávacích činností,
  • správa a rozvoj informačních systémů univerzity, provoz databázových serverů,
  • zavádění a rozvoj informačních technologií na univerzitě, jejich aplikace ve výuce, vědě a výzkumu,
  • organizace školení a poskytování poradenské a metodické pomoci uživatelům informačních technologií univerzity,
  • zajišťování údržby a běžné technické péče o provozovanou výpočetní techniku na UJEP.

Další podrobnosti k informačním systémům, rady a návody, kontaktní údaje najdete zde.