Centrum informatiky

webové stránky: ci.ujep.cz

Sekretariát tel: +0420 475 286 242

Oddělení správy informačních systémů, email:

Oddělení správy počítačové sítě, email:

Oddělení uživatelského servisu, email:

 • e-mail: - kontakt na správce informačních systémů (STAG, FIS)
 • e-mail: - kontakt na správu počítačové sítě, studentský a zaměstnanecký email
 • e-mail: - kontakt na oddělení uživatelského servisu pro zaměstnance
 • e-mail: - dotazy na ubytovací a sociální stipendium a poplatky za studium
 • e-mail: - požadavky na změny telefonních služeb univerzity pro zaměstnance
 • e-mail: - kontakt na správce systému evidence průkazů studentů a zaměstnanců
 • e-mail: - kontakt na správce interního systému IMIS

Základní úkoly centra

 • řízení a rozvoj počítačové sítě UJEP, zabezpečení provozu a rozvoj páteřní části, koordinace rozvoje a provozu lokálních počítačových sítí,
 • řízení a rozvoj rozhraní internetové komunikace a internetových služeb,
 • koordinace rozvoje a provozu informačních systémů určených pro podporu vědecko-výzkumných a vzdělávacích činností,
 • správa a rozvoj informačních systémů univerzity, provoz databázových serverů,
 • zavádění a rozvoj informačních technologií na univerzitě, jejich aplikace ve výuce, vědě a výzkumu,
 • organizace školení a poskytování poradenské a metodické pomoci uživatelům informačních technologií univerzity,
 • zajišťování údržby a běžné technické péče o provozovanou výpočetní techniku na UJEP.

Další podrobnosti k informačním systémům, rady a návody, kontaktní údaje najdete zde.