Elektronické informační zdroje na UJEP

  • Datum: 24. říjen 10:00
  • Místo konání: Vědecká knihovna UJEP, Pasteurova 5, Ústí n. L. (počítačová studovna)
  • Formát akce: školení
  • Web: http://knihovna.ujep.cz/
  • Pořadatel: Ing. Kateřina Koděrová, 475 286 012,
  • Kontakt:
  • Cílová skupina: veřejnost, akademická obec