Slavnostní zahájení Finských dnů na UJEP - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Slavnostní zahájení Finských dnů na UJEP

  • Datum: 4. listopadu 2019, 14:00 hod
  • Místo konání: Vědecká knihovna UJEP (volný výběr)
  • Formát akce: návštěva velvyslance, vernisáž výstavy
  • Pořadatel: Vědecká knihovna UJEP
  • Cílová skupina: veřejnost, studenti