Studentská vědecká konference 2021 - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně