Fakulta zdravotnických studií

Fakulta zdravotnických studií (FZS) vám umožní získat odbornou způsobilost k poskytování zdravotní péče a k výkonu nelékařských zdravotnických povolání.

Uplatníte se zejména v oblasti zdravotnictví jak ve státních, tak soukromých zařízeních.

Vedle studijních programů Fyzioterapie, Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence, Pediatrické ošetřovatelství, Radiologická asistence, Zdravotní záchranářství, Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy (od června 2020), nabízíme také populární a žádaný studijní program Ergoterapie.

Navštivte fakultní webové stránky a Facebook či Instagram.

Proč si vybrat Fakultu zdravotnických studií?

  • Ochrana lidského zdraví je v životě bezesporu tím nejdůležitějším.
  • Připravíme Vás k výkonu povolání, která pomáhají lidem průběhu celého života.
  • Teoretické poznatky kombinujeme s praktickým vzděláváním ve zdravotnických institucích.
  • Odborná a komplexní příprava na budoucí povolání ve zdravotnictví.
  • Pestrá nabídka oborů a zaměření.
  • Vysoká poptávka po absolventech oborů nelékařských zdravotnických profesí.

Informace o přijímacím řízení.

Vyberte si studijní program