Gymnázium Friedricha Schillera v Pirně – učitel/ka – vychovatel/ka - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Gymnázium Friedricha Schillera v Pirně – učitel/ka – vychovatel/ka

    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci se Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko vypisuje výběrové řízení na místo učitele/učitelky – vychovatele/vychovatelky na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně s působením od školního roku 2019/2020. Nabídka je určena absolventům magisterského programu zaměřeného na přípravu učitelů středních škol v oboru matematika nebo český jazyk a jeden z následujících předmětů: biologie, fyzika nebo chemie. Uzávěrka: 15. 3. 2019. Více informací naleznete zde.